Bloemenhulde - Cross of Sacrifice - Adegem

Adegem_3.jpg

 

Op donderdag 10 september jongstleden vond op het Canadees-Pools kerkhof in Adegem een kleine plechtigheid plaats.


De Vereniging der Oudgedienden van de Zeemacht Gent en Omgeving brachten een bloemenhulde aan zowel het Cross of Sacrifice als aan de 2 door hen geadopteerde graven van onbekende gesneuvelde matrozen van de Royal Navy.

 

Adegem.jpg Adegem_2.jpg

Didier De Wever