Cultuur In Beeld zoekt medewerkers om mee te helpen om ons cultureel patrimonium in beeld te brengen.
Schrijft u graag over wat er te doen is in ons Vlaanderen? Dan is dit mogelijk uw ding.
U komt terecht in een leuk team.. Interesse? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maatschappelijk

10 poëzieconcerten op 10 begraafplaatsen bieden troost in tijden van corona

358492-adieu_kopie-1f88bb-large-1593995987.jpg

 

Door de coronamaatregelen was afscheid nemen van een overledene niet altijd mogelijk, of kon het enkel gebeuren in heel intieme kring. Met 'Adieu', 10 gratis poëzieconcerten op 10 Gentse begraafplaatsen, willen de Stad Gent, 123-piano en curator Gaea Schoeters alsnog mooie vaarwelmomenten creëren. Iedereen is welkom.

 

Poëzie, zang en piano

De mogelijkheid om samen te rouwen en elkaar te ondersteunen werd door de coronamaatregelen sterk ingeperkt.

Veel Gentenaars hebben dan ook nog steeds nood aan een volwaardig vaarwelmoment.

Daarom is er nu Adieu, een reeks van 10 poëzieconcerten op 10 Gentse begraafplaatsen.

Elk poëzieconcert brengt artiesten samen die een intiem en sereen moment creëren met poëzie, zang en piano. Auteur Gaea Schoeters cureert, pianiste Lies Colman begeleidt.

'Wie iemand verloor tijdens de coronacrisis kon vaak geen afscheid nemen zoals het hoort, zoals we dat gewoon zijn en zoals we dat nodig hebben.

Ik hoop van harte dat veel Gentenaars in de serene poëzieconcerten van Adieu en in de ingetogen omgeving van onze begraafplaatsen troost vinden en die troost kunnen gebruiken om het afscheid van een dierbare een plaats te geven.'

 

'Kunst troost, en ook die troost moesten we tijdens de quarantainemaanden missen.

Muziek raakt ons recht in ons gevoel, poëzie weet te vatten wat moeilijk zegbaar is.

Adieu wordt een eerbetoon aan diegenen die we verloren, maar ook een hulde aan het leven. Omdat verdriet en liefde altijd samengaan, want alleen om hen van wie we hielden, rouwen we. En aan hen koesteren we warme en levendige herinneringen.'

Inschrijven

De poëzieconcerten van Adieu vinden elke zondagvoormiddag plaats van 19 juli tot en met 20 september, telkens op een van de tien geselecteerde Gentse begraafplaatsen.

De poëzieconcerten zijn gratis én coronaproof. Inschrijven is noodzakelijk, iedereen is welkom. Het project wordt georganiseerd in samenwerking met het Poëziecentrum en Vonk&Zonen, en kan rekenen op de steun van Literatuur Vlaanderen & Reveil.

Alle info: klik hier

 

358522-adieu_programma-e74957-original-1594028790.jpg

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Stad Gent heeft budgetwijziging 2020 klaar met extra uitgaven door corona

356615-stadhuis-f9e351-large-1591777048.jpg

 

Het Gentse stadsbestuur heeft de voorbije weken het voortouw genomen om alle Gentenaars bij te staan in coronatijden, en zorgt er nu voor dat ook de financiële impact daarvan wordt opgevangen. De coronamaatregelen zijn gefinancierd, de autofinancieringsmarge is ruim positief en de schuldgraad blijft onder controle.

 

21,9 miljoen euro extra uitgaven door coronacrisis

Corona heeft er stevig ingehakt bij de Gentenaars. Het was een moeilijke periode, niet in het minst financieel.

En dus koos het stadsbestuur voor een stevig ondersteuningspakket. 21,9 miljoen euro ging naar extra uitgaven om de directe gevolgen van corona op te vangen.

Het gaat om uitgaven om de eerste dringende noden te lenigen (zoals de aankoop van beschermingsmateriaal) en ter ondersteuning van de meest kwetsbare Gentenaars (extra budget voor geestelijke gezondheidszorg, materiële hulpverlening, nachtopvang, onderwijs, een huurpremie, arbeidsbegeleiding …).

Daarnaast werden ook steunmaatregelen getroffen voor de cultuursector, de lokale economie en de toeristische sector.

Ook specifiek voor de zomerperiode, die vele Gentenaars in eigen stad zullen doorbrengen, worden heel wat maatregelen voorzien zoals vrijgemaakte Zomerpleinen, extra ingrepen in de parken en een uitgebreid vrijetijdsaanbod voor jongeren én volwassenen.

 

De crisis leidde echter tegelijkertijd tot 27 miljoen euro minder inkomsten. Ook hier ging het vaak om beleidskeuzes ter ondersteuning van de Gentenaars en Gentse ondernemingen. Denk maar aan het kwijtschelden van lokale belastingen (zoals de terrasbelasting, de bedrijfsbelasting en de taxibelasting en -retributies), of aan het opschorten van de parkeercontroles of aan de huurvrijstelling voor verenigingen en ondernemingen.

 

Langs de andere kant werd 13,5 miljoen euro aan geplande uitgaven niét besteed door de crisis: een deel van het personeel werd tijdelijk werkloos of werkte van thuis uit, kosten voor schoonmaak en energie lagen lager, …

Daarnaast ontving de Stad 4,8 miljoen euro extra van (voornamelijk) andere overheden, onder meer uit het noodfonds Cultuur, Sport en Jeugd en het extra budget dat werd toegekend aan het OCMW.

'Met deze budgetwijziging hebben we onze coronamaatregelen gefinancierd, en bereiden we ons voor op de verdere impact van de crisis op onze financiën. De autofinancieringsmarge is ruim positief, en de schuldgraad blijf onder controle.' 

 

Andere wijzigingen in het budget

Naast de impact van de coronacrisis werd in de budgetwijziging extra budget voorzien voor het onderhoud van parken, voor kwalitatieve en duurzame schoolmaaltijden, voor het uitstippelen van de toekomst van Ivago en voor publiek sanitair.

Via Digipolis investeert de Stad in software (Office 365) om structureel telewerk mogelijk te maken.

Er wordt ook 50 miljoen euro geïnvesteerd in de huisvesting van de technische diensten van de Stad.

Met het project, dat wordt gespreid over twee bestuursperiodes, worden de logistieke diensten van de Stad Gent gecentraliseerd in nieuwe, energiezuinige gebouwen.

Het stadsbestuur kiest hiermee resoluut voor een kwalitatieve en duurzame huisvesting voor haar diensten, die door de clustering ook een stuk efficiënter zullen kunnen werken.

 

Budget in evenwicht, met een kleine buffer

Dankzij een overschot op de rekening van 2019, een herinschatting van uitgaven en reserves wordt de budgetwijziging 2020 afgesloten met een positieve autofinancieringsmarge, die hoger ligt dan die in het oorspronkelijke meerjarenplan.

Op die manier hebben we reeds een buffer opgebouwd. Het stadbestuur heeft ook het investeringsbudget herschikt. Zo gaan we uit van een realistische realisatiegraad en houden we onze schuldgraad onder controle.

Budgetopmaak 2021

Dit najaar bereidt de Stad Gent de budgetopmaak 2021 voor.

De financiële impact van de coronacrisis op het financieel meerjarenplan wordt de komende maanden en jaren nauwlettend bewaakt. Het tempo waarop de economie zich zal herstellen, zal de reële impact van de crisis op het financieel meerjarenplan bepalen.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

140.000 euro om ook na corona opnieuw congressen naar Gent te halen

358158-congres333-e5176f-large-1593621074.jpg

 

De Stad Gent wil na corona het congrestoerisme een duw in de rug geven. Met een aparte budgetlijn van 140.000 euro wil de Stad organisatoren overtuigen om voor Gent te kiezen als gaststad voor hun congres of seminarie. Aanvragen worden ook sneller behandeld.

 

Extra stimulans

Via het stadsmarketingfonds ondersteunt de Stad Gent al jaren organisatoren die activiteiten organiseren die Gent nationale of internationale uitstraling geven.

Om congresorganisatoren in deze moeilijke tijden over de streep te trekken om voor Gent te kiezen, wordt binnen het bestaande stadsmarketingfonds voor 2020 en 2021 een extra budgetlijn van in totaal 140.000 euro voorzien.

 

Deelname aan congressen was de voorbije jaren immers een belangrijke reden om naar Gent te komen en er te overnachten. In 2018 bedroeg het marktaandeel van de congrestoerist 18 procent. Een groeiende markt, want het aantal overnachtingen geboekt door congrestoeristen steeg sinds 2012 met meer dan 26.000, tot 208.000 in 2018.

'Congressen zijn zeer belangrijk voor onze stad. Nadat we met het stadsmarketingsfonds eerder extra middelen vrijmaakten voor initiatieven rond het Van Eyck-jaar, kiezen we er nu bewust voor om een tijdelijk budget open te stellen om congressen aan te trekken.'

Het stadsbestuur engageert zich bovendien om de aanvragen van congresorganisatoren zo snel mogelijk te behandelen en indien nodig af te zien van de regel dat een organisator minimaal 6 maanden voor het congres of seminarie een aanvraag moet indienen.

Veel voordelen

Congrestoerisme heeft verschillende voordelen voor Gent. De piek van vrijetijdstoerisme ligt in de zomer en de weekends, terwijl de piek van congrestoerisme zich buiten het toeristische seizoen en tijdens de week bevindt. Dat zorgt voor een betere spreiding. Congrestoeristen zijn bovendien ook economisch interessant, zowel op het moment van het verblijf als in de toekomst. Ze kunnen ook de boodschap van Gent als aantrekkelijke bestemming verder verspreiden.

'Gent neemt met enthousiasme zijn rol als duurzame gaststad op. Ook voor de professionele en academische sector. We ondersteunen congresorganisatoren, met advies én bijkomend budget om uitgestelde congressen te herplannen en nieuwe congressen op een vernieuwende manier en coronaproof te organiseren.'

Gespecialiseerd team

Met GentCongres heeft de Stad Gent een gespecialiseerd team dat zich inzet voor de ondersteuning van het congrestoerisme.

Als officieel congresbureau helpen zij organisatoren gratis bij hun zoektocht naar geschikte hotels, vergaderzalen, restaurants en andere diensten die van een congres een succes maken.

Ook ondersteunen ze hen in de communicatie over het congres.

Het team promoot ook Gent als congresstad in binnen- en buitenland en ondersteunt alle potentiële congresorganisatoren, veelal de Gentse kennis- en zorginstellingen, om kwalitatieve kandidaatsdossiers op te stellen.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Deze zomer naast leefstraten ook meer leefpleinen en -tuinen

357799-Leefstraat_Koolkkapperstraat_2018_Rol_de_grasmatten_uit_Foto_Stad_Gent-2f8d78-original-1593424669.jpg

 

Deze zomer telt Gent zo'n 30 leefstraten en -pleinen, een recordaantal. Het zijn plekken die door de buurt of de Stad worden omgevormd tot autoluwe of autovrije ontmoetingsplaatsen. Voor het eerst komen er 'leeftuinen' in de Sint-Bernadettewijk en aan de Leiekaai, en één leefstraat zal als een karavaan door Nieuw Gent en Steenakker rondreizen.

 

Creatieve invullingen

Het coronavirus gooide even roet in het eten, maar vanaf vrijdag 3 juli 2020 zal er in Gent nu toch een recordaantal leefstraten, - tuinen en -pleinen opduiken.

Een leefstraat is een straat die tijdelijk door buurtbewoners wordt ingevuld met bijvoorbeeld grasmatten, banken en spelelementen.

Daardoor ontstaat een autoluwe of autovrije ontmoetingsplaats. Buren dienen zelf een aanvraag in, organiseren zelf activiteiten en engageren zich ook zelf om de leefstraat te onderhouden.

 

Ook deze zomer gaan veel Gentenaars creatief aan de slag. Zo toveren bewoners van de F. Burvenichstraat een braakliggend terrein om tot Burvenich Beach door middel van banken, planten, grasmatten, spelmateriaal en zand.

'Tijdens de lockdown zagen we op heel veel plekken nieuwe contacten tussen buren ontstaan. Ook de solidariteit onder buren nam toe. Met de leefstraten, -pleinen en -tuinen willen we dat buurtgevoel nog versterken.' 

Op sommige plaatsen nemen de buurtwerkers zelf het voortouw. Ze richten straten of pleinen aangenamer in om ontmoetingen tussen buurtbewoners te stimuleren waar bewoners zelf (nog) geen initiatieven hadden opgezet.

Leefstraten en -pleinen maken het makkelijk om mensen in de buurt te leren kennen.

Voorbeelden zijn het nieuwe 'Mon Jardin' aan het Open Huis Watersportbaan, met muziekbar en tal van activiteiten, en De Groene Briel aan de Tichelrei, met een wekelijks aanbod aan ontspanning.

Ook pleinen en tuinen

Sinds vorig jaar gaat het niet enkel om leefstraten, maar ook om een leefplein (Sint-Baafsdorp, Macharius) en een leeftuin (Borluut, Watersportbaan), georganiseerd door de Stad Gent samen met buurtpartners.

Die twee initiatieven zijn er ook deze zomer weer bij. Voor het eerst komen er ook leeftuinen in de Sint-Bernadettewijk en aan de Leiekaai, en één leefstraat zal zoals een karavaan door Nieuw Gent en Steenakker rondreizen.

'Corona heeft aangetoond dat de nood hoog is om de publieke ruimte beter te benutten. Leefstraten en leefpleinen geven ruimte om samen te komen, te spelen en te rusten. Zo wordt de publieke ruimte weer gebruikt voor wie ze is bedoeld: mensen.'

Coronaproof

Uiteraard moeten bezoekers van een leefstraat zich aan de geldende voorzorgsmaatregelen houden. Bezoekers moeten 1,5 meter afstand bewaren van mensen die niet tot hun bubbel van de week behoren. De Stad Gent voorziet bovendien een pakket met ontsmettingsmiddel en handgel.

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_juli2020_kalender.jpg

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Van kickboksen tot theater: deze zomer 99 extra jeugdactiviteiten

358269-BeestigeZomer2-349798-large-1593688060.jpg

 

Na de oproep om extra zomeractiviteiten voor kinderen en jongeren te organiseren, hebben Gentenaars en Gentse organisaties in totaal meer dan 130 voorstellen ingediend. De Stad Gent zal er daarvan 99 financieel ondersteunen. Van kickbokslessen tot natuurkampen, een zeepkistenrace en een theaterspel, er zit heel wat in de pijplijn.

 

Onderste uit de kan

Met 'Operatie Beestige Zomer' wil de Stad Gent de zomer extra leuk maken voor kinderen en jongeren. Gentenaars en Gentse organisaties konden ideeën voorstellen in 2 categorieën.

De eerste categorie zijn activiteiten van één of enkele zomerdagen, toegankelijk voor alle kinderen of jongeren, georganiseerd door zowel individuele Gentenaars als organisaties.

In deze categorie kwamen 85 voorstellen, waarvan er 58 werden weerhouden omdat ze aan de criteria voldoen.

 

Een tweede categorie zijn initiatieven voor Gentse kinderen, tieners en/of jongeren in kwetsbare situaties, alleen georganiseerd door organisaties.

Deze activiteiten duren over het algemeen langer en krijgen een meer intensieve begeleiding. Van de 50 ingediende projecten werden er 41 goedgekeurd.

'De Stad Gent staat duidelijk niet alleen in haar motivatie om van deze zomer een topvakantie te maken.

We zijn in de wolken met zoveel creatieve en kwalitatieve voorstellen.

Fantastisch om te zien dat zowel Gentenaars als organisaties het onderste uit de kan halen om de Gentse jeugd de zomer van hun leven te laten beleven.' aldus Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

 

Voor elk wat wils

De goedgekeurde projecten zijn erg divers, zijn verspreid over de Gentse wijken (van Zwijnaarde tot Wondelgem) en bedoeld voor zowel kleuters, kinderen als jongeren.

Naast extra activiteiten voor een aantal gekende jeugdwerkingen kwamen ook heel wat nieuwe ideeën naar boven.

 

Van koken, zingen, musiceren, sporten tot skaten, er is voor elk wat wils.

De Gentse jeugd zal onder andere kunnen leren kickboksen in Sluizeken-Tolhuis-Ham onder begeleiding van Kubat's Gym, meedoen met activiteiten van de nieuwe jeugdhuiswerking de Bijenkorf in de Brugse Poort of gebruikmaken van een muziekstudio in de Meubelfabriek met professionele ondersteuning van Masala.

In de wijk Dampoort start een nieuwe meisjeswerking en in de Sint-Bernadettewijk en Rabotwijk vinden er verschillende workshops en activiteiten plaats.

 

Aan de Watersportbaan komt een deelwerking van de KAA Gent Foundation.

In Sint-Amandsberg leren jongeren oorbellen leren maken.

De Kopergieterij gaat met mobiel theater aan de slag in het Rabot, de Gentse Spruiten nodigen de allerkleinsten uit in het park, JNM trekt op natuurkamp in Mariakerke,

Een Hart voor Vluchtelingen organiseert ontdekkingstochten voor kinderen in de Machariuswijk, en in Zwijnaarde zorgt de Gezinsbond voor een creatief aanbod.

 

Het volledige aanbod is vanaf volgende week te vinden op de stadswebsite

 

Didier De Wever

 

 

0
0
0
s2smodern

Bewoners kunnen deze zomer 9 pleinen zelf inrichten

357805-Casinoplein03-ddb102-large-1593427776.jpg

 

De Stad Gent creëert deze zomer tijdelijke zomerpleinen. Zo krijgen bewoners meer plaats om buiten te zitten en te ontspannen. Door ruimte vrij te maken, kunnen ook de corona-richtlijnen nog steeds worden gevolgd.

Voorlopig zijn er 9 pleinen geselecteerd. De ruimte kan worden ingevuld door bewoners, buurtorganisaties en horeca.

 

De Stad maakt ruimte vrij en richt die minimaal in met bijvoorbeeld extra zitbanken of groenaccenten, of biedt een blanco canvas.

Vooral in dichtbebouwde en dichtbewoonde buurten is er deze zomer meer dan ooit nood aan ruimte om buiten te zijn.

De voorbije maanden hebben aangetoond dat er een gebrek is aan open ruimte in de stad. Zeker nu er nog steeds rekening moet worden gehouden met social distancing en er meer mensen thuis blijven tijdens de zomermaanden.

'Met de zomerpleinen maken we vooral in dichtbebouwde en dichtbewoonde buurten extra ruimte voor bewoners om buiten te komen.

We geven aan de bewoners, buurtorganisaties de vrijheid om zelf de ruimte in te nemen en denken daarbij bijvoorbeeld aan een volleybalterrein, een picknick plek…'aldus Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voorlopig zijn er 9 pleinen geselecteerd om volledig of gedeeltelijk in te richten als zomerplein: Heilige Kerst, Parking Toreke, Gentbruggeplein, POL-plein, het Seghersplein-Luizengevecht, Casinoplein, plein Scandinaviëstraat, Ledebergplein en het Van Beverenplein.

 

De tijdelijke inrichting gebeurt in functie van de noden van de buurt. In samenwerking met de lokale organisaties en bewoners wordt bekeken welke invulling deze pleinen kunnen krijgen.

Mits de juiste vergunningen en afhankelijk van de omstandigheden, kunnen ook ambulante handel of pop-upzaken tijdelijk een plek krijgen op deze pleinen.

Het gaat expliciet niet om evenementen.

'We willen elke wijk een fijne zomer geven, en dat kunnen de zomerse pleinen versterken. De pleinen worden aangenamer ingericht om veilige ontmoetingen mogelijk te maken. Bij elk plein wordt op maat gekeken hoe we omkadering voorzien door een buurtwerker of vereniging die actief is in de buurt.'aldus  Astrid De Bruycker, schepen van Participatie en Buurtwerk

 

Info: Laurens Teerlinck, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0484 68 12 59, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Didier de Wever

0
0
0
s2smodern