Cultuur In Beeld zoekt medewerkers om mee te helpen om ons cultureel patrimonium in beeld te brengen.
Schrijft u graag over wat er te doen is in ons Vlaanderen? Dan is dit mogelijk uw ding.
U komt terecht in een leuk team.. Interesse? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Regio

Stad Gent optimaliseert digitale dienstverlening voor sport - en jeugdverenigingen

273924-20180223_Handbal_IMG_0341-16e5c3-large-1520004766.JPG

Jeugd- en sportorganisaties in Gent kunnen voortaan hun eigen verenigingsgegevens op de website van de Stad Gent inzien en up-to-date houden. Ze kunnen ook gebruik maken van extra diensten, zoals online een sportterrein reserveren. Op die manier optimaliseert de Stad Gent haar digitale dienstverlening voor jeugd- en sportverenigingen en krijgt de Gentenaar toegang tot de meest recente informatie van elke vereniging.

 

Nadat de Gentenaar al online kon inschrijven voor een sportkamp of -cursus, en reserveringen kon maken voor sportterreinen, zette de Gentse Sportdienst verdere stappen om ook de online reserveringen voor groepen mogelijk te maken. Een eerste groep die dat nu kan zijn de Gentse sportverenigingen. Scholen en bedrijven komen later nog aan bod.

Functionaliteiten    

Via de nieuwe online functionaliteit kan een contactpersoon van een Gentse sportvereniging de beschikbaarheid van een sportterrein opvragen en reserveren, of bestaande reserveringen in een overzicht downloaden. Ook het annuleren van de sportterreinen is nu mogelijk en leidt tot een betere administratieve opvolging van de reserveringen van de sportterreinen. De Sportdienst hoopt zo een flexibelere dienstverlening te kunnen aanbieden. Zo krijgen de Gentse sportverenigingen sneller de kans om de beschikbare ruimte te benutten.

'Online reserveren zal voor alle Gentse erkende sportclubs een grote verbetering betekenen: minder omslachtig, sneller, gebruiksvriendelijker. Daarnaast blijven reserveringen mogelijk via e-mail naar de Sportdienst.

 Bovendien biedt het systeem een vereniging de mogelijkheid om zowel haar publieke (op de website bij Sportclubs) als niet-publieke (informatie bedoeld voor de Sportdienst) gegevens zelf aan te passen. Om aan te melden bij de sporttoepassing heeft u een 'Mijn Gentprofiel' nodig . Ga naar www.stad.gent/sport en klik rechtsboven op ‘aanmelden’.
 

Sinds de sporttoepassingen werken met een Mijn Gentprofiel stijgt het aantal Mijn Gentgebruikers zienderogen. Een Mijn Gentprofiel maakt dat het niet meer nodig is om verschillende gebruikersnamen en paswoorden te onthouden.

'In het kader van Administratieve Vereenvoudiging trachten we ook groepen, diensten en formulieren online aan te bieden. Die zijn niet alleen gemakkelijk aan te vragen, het is ook een heuse vereenvoudiging voor de medewerkers van de Stad Gent.' 

Digitale dienstverlening voor jeugdverenigingen

Erkende Gentse jeugdverenigingen kunnen op dit moment al heel wat digitaal aanvragen via de Stad Gent. Zo is bijna elke subsidie online aan te vragen. Jeugdverenigingen kunnen ook hun kampvervoer online regelen en nakijken of ze in aanmerking komen voor een erkenning.

Vanaf 16 maart 2018 krijgen jeugdverenigingen ook rechtstreeks toegang tot hun eigen verenigingsgegevens.  Op die manier kunnen ze hun eigen gegevens inkijken en aanpassen indien nodig. Jeugdverenigingen zullen ook toegang krijgen tot belangrijke documenten, zoals hun officiële erkenning en fiscale attesten om aan hun leden uit te keren. De jeugdverenigingen kunnen ook voor hen belangrijke documenten uploaden en centraliseren, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst, verzekeringsdocumenten of attesten van de brandweer rond de brandveiligheid van hun jeugdlokaal.

Deze uitbreiding van de digitale dienstverlening is in het belang van de vereniging en vergemakkelijkt de communicatie tussen de Jeugddienst en de vereniging.  

Hobbyzoeker

De Stad Gent bundelt via de hobbyzoeker, een online zoekmotor voor vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, meer dan 845 activiteiten. Doordat verenigingen en aanbieders van vrijetijdsactiviteiten voortaan hun eigen gegevens kunnen aanpassen, zal de Gentenaar ook steeds over de meest recente informatie beschikken.

'Elke vereniging toegang geven tot haar eigen gegevens levert administratieve voordelen op voor de jeugdvereniging. Ook kinderen, jongeren en ouders doen hier hun voordeel mee aangezien zij steeds de meest recente informatie per vereniging en activiteit zullen terugvinden in de Hobbyzoeker.'

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Kan een kabelbaan de Gentse mobiliteitsknoop ontwarren?

2e80b025-2698-11e8-abcc-02b7b76bf47f.jpg
Een kabelbaan van station Gent-Sint-Pieters naar Flanders Expo en van daaruit naar het wetenschapspark in Zwijnaarde en de Ghelamco Arena: als het aan Gents schepen voor Financiën en Innovatie Christophe Peeters ligt, is dat een valabele optie om de mobiliteitsproblemen in Gent op te lossen.

Gents schepen Christophe Peeters liet het tijdens een lijsttrekkersdebat in Gent langs de neus weg even vallen: waarom geen kabelbaan naar de zuidelijke rand van Gent om de mobiliteitsknoop daar te ontwarren?

Bij gebrek aan een degelijke ontsluiting via openbaar vervoer is het steevast filerijden in de buurt van het wetenschapspark in Zwijnaarde en de Ghelamco Arena. 

Die kabelbaan kan dat in zijn ogen oplossen. "We moeten out of the box denken. We kunnen zo zorgen dat we geen dure onteigeningen hebben en geen lange procedures moeten doorlopen om tramlijnen aan te leggen.

Tegelijk kan je zo wel een goed openbaar vervoer aanbieden voor de duizenden mensen die in die buurt moeten zijn." aldus schepen Peeters. 

Peeters is de mosterd gaan halen in andere steden. "Onder meer in La Paz (in Bolivië, nvdr) heb je al vijf volwaardige openbaarvervoerslijnen via kabelbanen. En ook in het Zweedse Göteborg en het Duitse Hamburg zijn ze het aan het onderzoeken." 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Dementie vriendelijk MSK bezoek

212DWAGB3W11.JPG

GENT – Het Museum voor Schone Kunsten speelt regelmatig in op diverse potentiele bezoekers en bevolkingsgroepen, zo is er nu een dementie vriendelijke rondleiding. Deze rondleiding wordt opgebouwd rond een zorgvuldig gekozen thema.

De bezoekers, deelnemers aan de rondleiding, zullen samen op interactieve wijze een aantal kunstwerken uit de collectie kunnen ontdekken.

Reserveren kan individueel of in groep, daarvoor kan contact opgenomen worden met publiekswerkers om de rondleidingen af te stemmen op de specifieke noden van de bezoekers.

De dementie vriendelijke rondleidings in het MSK, Ferdinand Scribedreef 1, 9000 Gent op 14 maart van 14 tot 15u30. Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

(jebu/foto jebu)

0
0
0
s2smodern

Circulatieplan en Parkeerplan bereiken hun doel: meer verkeersveiligheid en leefkwaliteit in Gent. Bijsturingen zorgen voor verbetering.

274900-20150826_Mobiliteitsbedrijf_Jerroen-Willems_12-730233-large-1521035471.jpg

Op 3 april 2017 startte het Circulatieplan in Gent. In het najaar van 2017 organiseerde de Stad Gent metingen en bevragingen om het plan te evalueren. Ook het Parkeerplan, ingevoerd in 2015, werd grondig geëvalueerd. Beide plannen slagen in het opzet: Gent is verkeersveiliger, de bereikbaarheid is gegarandeerd en de leefkwaliteit is verbeterd. De Gentenaars zijn overwegend tevreden over het Circulatieplan en ze zijn zich 'anders' gaan verplaatsen: er zijn 25% meer fietsers en 8% meer gebruikers van het openbaar vervoer. Zowel bewoners als bezoekers vinden bovendien makkelijker plaats om te parkeren.

'De Gentenaars verdienen felicitaties, want ze kiezen overduidelijk vaker voor stappen, trappen en openbaar vervoer. Zo geven de Gentenaars zelf vorm aan een van de meest ingrijpende veranderingen in Gent van de laatste decennia.'

Wat vinden de Gentenaars?

In opdracht van de Stad Gent bevroeg onderzoeksbureau Ipsos 1.000 Gentenaars. Daaruit blijkt dat 55 procent van de Gentenaars het Circulatieplan een goede zaak vindt, zelfs tot 60% binnen de stadsring (R40). 10 procent weet het niet, en 35 procent vindt het geen goede zaak. 25- tot 34-jarigen zijn de grootste voorstanders. Fietsers en treinreizigers zijn positief: tot 77 en 75 procent. Opvallend is dat 58 procent van de Gentenaars die sinds het Circulatieplan al een verplaatsing maakte naar de binnenstad, het plan positief vindt. Bij Gentenaars die sindsdien nog niet naar de binnenstad kwamen, is dat 36 procent.

Het uitgebreide autovrij gebied is een succes: 71 procent van de Gentenaars ziet dat er minder auto's en vrachtwagens zijn. En er komen na 11 uur veel minder voertuigen laden en lossen waardoor het autovrij gebied volgens velen aangenamer is.
In een aantal winkelstraten worden fietsers sinds 3 april 2017 geweerd tussen bepaalde uren. 65 procent van de Gentenaars vindt die voetgangersstraten een goede zaak.

Hebben Gentenaars zich aangepast?

De Stad Gent riep de Gentenaars met de slogan 'Schakel Slim' op om na te denken over de manier waarop ze zich verplaatsten. Een kwart van de Gentenaars ondernam ook actie, en kocht een abonnement van de Lijn, kocht een elektrische fiets of ging autodelen of carpoolen.

 De resultaten van de tellingen zijn overduidelijk: de Gentenaars gaan zich anders verplaatsen. Er is een scherpe stijging van het aantal fietsers (+ 25%), er zijn meer openbaarvervoergebruikers (tot + 28% in de avondspits) en er is minder autoverkeer (-12%). De enquête wijst uit dat vooral voor vrije tijd, diensten en winkelen Gentenaars veel vaker de fiets en het openbaar vervoer gebruiken en minder vaak de auto. Voor woon-werkverkeer is die verschuiving minder uitgesproken.
 Na een moeilijke overgangsperiode vinden de meeste klanten hun weg terug naar de binnenstad. 71 procent van de Gentenaars geeft aan evenveel of meer te komen winkelen naar Gent. Handelaars en eigenaars blijven ook investeren in vernieuwing van hun winkelpanden. Een sterke communicatiecampagne in de komende maanden, vooral gericht op bezoekers vanuit de rest van de provincie, moet deze trend verder versterken. De passantentellingen in de Veldstraat en Mageleinstraat geven ten slotte een stijging aan van het aantal passanten in die winkelstraten, met 6 procent.

Is de stad leefbaarder geworden?

Is het verkeer veiliger geworden voor de zachte weggebruiker? We zien een duidelijke daling van het aantal ongevallen, al kunnen we dit niet alleen toeschrijven aan het Circulatieplan. Er is 40 procent minder autoverkeer op de hoofdfietsroutes met gemengd verkeer in de binnenstad. Dat kan verklaren waarom zes op de tien bevraagde Gentenaars het gevoel heeft dat fietsers zich nu veiliger verplaatsen.

 Doordat je je met de wagen in de binnenstad niet meer overal van het ene stuk naar het andere kan verplaatsen, is de verkeersdrukte er sterk gedaald. In de woonstraten in de binnenstad is er 58 procent minder autoverkeer. Op de grote wegen in de binnenstad bedraagt die daling 29 procent, met uitzondering van een paar knelpunten zoals de Rozemarijnstraat.

Luchtkwaliteit

De metingen van stikstofdioxide werden zopas afgerond. De Vlaamse overheid begint nu met de analyse. De resultaten zullen beschikbaar zijn in het voorjaar van 2019. Het luchtkwaliteitsmodel toont aan dat de luchtkwaliteit sterk verbetert op plaatsen met minder autoverkeer. Computersimulaties van de Stad Gent tonen een verbetering op 22 van de 29 onderzochte locaties binnen de stadsring. Daarnaast is er een daling van de luchtkwaliteit op een aantal plaatsen op de stadsring zelf en op een aantal hoofdontsluitingswegen in de binnenstad. 

Zijn we nu langer onderweg?

Een terugkerende bezorgdheid was 'dat alle files zich zouden verplaatsen naar de ring', doordat doorgaand verkeer uit de binnenstad geweerd wordt. Er is inderdaad meer autoverkeer op de stadsring. Maar door slimme aanpassingen bleef de doorstroming over het algemeen zo goed als gelijk: automobilisten die de hele stadsring (R40) zouden rondrijden, zijn amper langer onderweg, afhankelijk van het moment en de rijrichting. Op sommige plaatsen gaat het nu een beetje sneller, op andere wat trager, bijvoorbeeld aan Dok Zuid.

Op de invalswegen naar de stad is er nu gemiddeld minder vertraging, net als op veel drukkere centrumstraten in de binnenstad. In heel wat straten zoals de Keizer Karelstraat, Kortedagsteeg en de Brabantdam zijn er helemaal geen files meer.

'Het Circulatieplan doet wat het moet doen: er is minder doorgaand verkeer in de binnenstad van Gent, en de leefkwaliteit is verbeterd. Bovendien is Gent veiliger en aangenamer.'

Kan je makkelijker parkeren?

Op straat daalde de parkeerdruk in het betalend gebied van 77 naar 63 procent. Ook in de ondergrondse parkings is het makkelijker parkeren: de bezetting daalde overdag gemiddeld van 54 naar 48% procent, wat zorgt voor meer vrije parkeerplaatsen voor bewoners én bezoekers. Het aantal 'volmomenten' waarover vroeger heel wat klachten waren, is gehalveerd. In sommige straten stijgt de parkeerdruk. Voor bewoners zijn er nu wel meer voorbehouden parkeerplaatsen, net als voor mensen met een beperking.

Continue verbetering

Een stad is altijd in verandering en dus ook haar mobiliteit. Daarom blijven we kijken waar we kunnen verfijnen en verbeteren. De voorbije maanden hebben we, naast de onderzoeken in opdracht van de Stad Gent, ook heel wat opmerkingen en suggesties ontvangen van burgers en organisaties zoals Unizo, Voka, GMF, de Fietsersbond, enzovoort. Ook het Burgerkabinet heeft veel voorstellen gedaan. Heel wat aanpassingen komen expliciet tegemoet aan hun advies.

 Op basis van de evaluatie en alle ontvangen opmerkingen, worden het Circulatieplan en het Parkeerplan nu bijgestuurd. Met deze bijsturingen, die het resultaat zijn van intense besprekingen binnen de coalitie, worden zaken die minder vlot lopen aangepakt en verbeteringen doorgevoerd, zonder aan de fundamenten van het plan te raken.
 

Dit zijn de 13 belangrijkste aanpassingen:

1.       We passen de circulatie in de sector Coupure aan. Tellingen bevestigen de -overigens oprecht gewaardeerde- feedback van de bewoners: de uitvalsweg via de PAG-as en de Rozemarijnstraat krijgt te veel auto’s te verwerken.

  • Er komt een bijkomende uitweg via de Rabotstraat. Hiervoor wordt de Hoogstraat opnieuw opengesteld in beide richtingen. Om het kruispunt met de Peperstraat veiliger te maken, wordt de Peperstraat eenrichting, weg van de Hoogstraat.
  • Om sluipverkeer doorheen de sector tegen te gaan, wordt de Hospitaalbrug volledig geknipt.
 

2.       Het is niet evident om de bereikbaarheid in de sector Tolhuis te verzoenen met het weren van sluipverkeer. Met een pakket van circulatie-aanpassingen maken we sluipverkeer zo goed als onmogelijk, terwijl de wijk wel bereikbaar blijft zonder via de Dampoort te moeten passeren.

 

3.       Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer pakken we de files op Dok Zuid aan. AWV plaatst in de paasvakantie bijkomende lichten op de rotonde van de Dampoort, zodat de rotonde oprijden gemakkelijker wordt vanuit Dok Zuid. Voor de Kasteellaan gebeurt hetzelfde. Ook op andere plekken komen aanpassingen aan kruispunten en lichtenregelingen (Palinghuizen, Wondelgembrug).

 

4.       We verbeteren de leesbaarheid van de knippen en de grenzen van het autovrij gebied door bijkomende ingrepen op het openbaar domein en bijkomende signalisatie.

 

5.       De knip op het einde van de Burgstraat kan een toegangspoort worden tot het centrale autovrije gebied, op voorwaarde dat het proefproject met een manueel verzinkbaar paaltje in de Begijnengracht succesvol wordt afgerond. Zo garanderen we ook de leefkwaliteit in de Begijnengracht.

 

6.       Er komt er een bijkomende shuttle naar P+R Watersportbaan naar de Kouter. De shuttle naar P+R Weba/Decathlon is een succes. Vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd, met een hogere frequentie in de spits. Er wordt getest of de shuttle kan worden naar de Zuid.

 

7.      De tarieven van de ondergrondse parkings wijzigen. We voeren tarieven in per half uur – hierdoor hoef je voor pakweg 20 minuten van een begonnen uur geen volledig uur meer te betalen, maar slechts een half uur. Verder vereenvoudigen we de tarievenstructuur, namelijk drie mogelijke tarieven: 50 cent per half uur, 90 cent per half uur, of  1 euro per half uur. Dit zorgt voor een gerichte daling van de parkeertarieven.

 

8.       De tarieven van het bovengronds parkeren hebben het beoogde effect: bezoekers en bewoners vinden gemakkelijker parkeerplaats. Er zijn dus geen grote aanpassingen nodig. Het betalend parkeren in de rode zone zal een uur vroeger stoppen - om 23 uur dus, net als in de oranje zone - en de 2 x 15 minuten gratis in zone rood, oranje en geel worden verlengd tot 2 x 20 minuten.

 

9.       Door het vergroten van het betalende parkeergebied, verschuift de parkeerdruk naar de rand. In heel wat gebieden is dit geen probleem, omdat de parkeerdruk daar sowieso laag is, en de stijging van parkeerdruk gemakkelijk kan opgevangen worden. In een paar gebieden (omgeving Oscar Colbrandtstraat in Sint-Amandsberg en Robert Rinskopflaan in Gentbrugge en het centrum) vangen we de extra druk op door meer voorbehouden bewonersplaatsen te voorzien. Alle bewonersplaatsen zullen ook beter aangeduid worden met nieuwe belijning op de grond. Zo lopen minder mensen tegen een boete aan en blijven de plaatsen echt vrij voor bewoners.

 

10.   We maken de bewegwijzering naar de verschillende sectoren in de binnenstad duidelijker door op de stadsring bijkomende signalisatie te plaatsen. 

 

11. Het vergunningensysteem wordt verder vereenvoudigd: voor leveranciers en handelaars vermindert de bewijslast, en kunnen vergunningen worden aangevraagd voor meerdere nummerplaten tegelijk. Voor bewoners wordt de vergunning automatisch verlengd.

 

12. Vanaf april 2018 start een grote communicatiecampagne door het Mobiliteitsbedrijf en Puur Gent, gericht op zowat de ganse provincie Oost-Vlaanderen.

 

13. Er komt een interventiekaart voor vakmensen uit de bouwsector. De interventiekaart laat deze specifieke doelgroep toe om op voorbehouden parkeerplaatsen te parkeren tijdens de kantooruren, met een tijdsduurbeperking. Deze kaart is betalend.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Clubfestival De Drake

212DWB5W07.JPG

GENT – De Koninklijke Gentse Film- & Videoclub De Drake was toe aan haar 57ste clubfestival, 15 films van 8 cineasten stonden op het feestprogramma.

De Drake werd opgericht in 1960 en haar actuele thuisbasis is het Novacentrum in de Bernadettestraat, waar er elke dinsdag clubavond is.

Winnaar van het dit clubfestival werd de reisfilm “Oost Kreta” van Tony Haemers.

“Luvola” van Axel Verbraeken was goed voor een tweede plaats en Marcel Cuvelier werd derde met “Een cruise op zee”.

De winnende films zijn nog te bekijken op 20 februari tijdens de gala avond in het clublokaal.


Film-& Videoclub De Drake, St-Bernadettestraat 132, 9000 Gent. Info: www.filmclub-dedrake.be.

(jebu/foto jebu)


Op foto: Axel Verbraeken en voorzitter Tony Haemers

0
0
0
s2smodern

Bio koers op rollen

212DWB5W11.JPG

Desteldonk – Bio Base Europa Pilot Plant heeft een nieuwe proceshal geopend, een investering van meer dan 9 miljoen euro en goed voor 60 bijkomende arbeidsplaatsen, dit met steun van Europa, Vlaanderen, de Provincie en Gent.

Steeds meer bedrijven willen hun nieuwe bio gebaseerde producten en processen uittesten en dit kan in de proeffabriek aan de Rodenhuize Kaai.

 

 

De nieuwe hal werd dan ook onder grote publieke belangstelling geopend en ingereden met een ludiek, zogenaamd impact criterium. Een criterium met op de rollen schepen Christophe Peeters, minister Philippe Muyters en CEO Wim Soetaert die tegen elkaar fietsten, de zege was voor de minister.

(jebu/foto jebu)

0
0
0
s2smodern