Cultuur In Beeld zoekt medewerkers om mee te helpen om ons cultureel patrimonium in beeld te brengen.
Schrijft u graag over wat er te doen is in ons Vlaanderen? Dan is dit mogelijk uw ding.
U komt terecht in een leuk team.. Interesse? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maatschappelijk

Evaluatie 5 jaar schoolstraten in Gent

281928-fotoschoolstraat-6b996e-large-1527838905.jpg

Naar aanleiding van vijf jaar schoolstraten liet het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent een evaluatie uitvoeren. Resultaten tonen dat sinds de invoering van de schoolstraat 42% van de respondenten met de fiets naar school komt en 40% met de auto. Zowel ouders, personeel als buurtbewoners vinden de schoolstraat een goed systeem. Wat kan er beter? De begeleiding aan de afsluiting van de schoolstraat en de informatie over de werking ervan. De Stad Gent heeft 4 actiepunten klaar om daar op korte termijn aan te werken.

 

Positieve resultaten

Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent gaf de opdracht aan studiebureau Tractebel om na vijf jaar de schoolstraten (de eerste 2 Gentse schoolstraten dateren van november 2012) te evalueren. De huidige werking werd onder de loep genomen en er werd gepeild naar de succesfactoren en verbeterpunten. Er werden zes schoolstraten geselecteerd en in totaal werden er 553 enquêtes ingevuld door ouders en 104 door personeelsleden. Verder vulden 69 buurtbewoners de enquête in.

 

Sinds de invoering van de schoolstraat komt 42% van de respondenten met de fiets naar school en 40% met de auto. Zowel ouders, personeel als buurtbewoners vinden de schoolstraat een goed systeem.

“De respondenten geven aan dat ze sinds de start van de schoolstraat de schoolomgeving als veiliger en aangenamer ervaren, maar ze vermelden ook andere voordelen zoals meer sociaal contact. We willen als stad absoluut verder blijven inzetten op veilige schoolomgevingen en de schoolstraat maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Respondenten geven ook aan dat leerlingenrijen veiliger begeleid kunnen worden en dat de schoolstraten duurzaam woon-schoolverkeer stimuleren. Verder is er ook sprake van minder lawaai, uitlaatgassen en chaos.

 

Verbetermogelijkheden

Eén op drie respondenten geeft aan dat er ook verbeterpunten zijn. Als verbeterpunten worden vernoemd: de organisatie en begeleiding op de plaats waar de straat is afgesloten (foutief parkeren, verkeersdrukte, verbale agressie) en de nood aan meer informatie over het functioneren van de schoolstraat.

 

Actiepunten

Een schoolstraat zorgt voor een veiligere schoolomgeving, vereist maatwerk en kan enkel functioneren als er samenwerking is tussen leerkrachten, ouders en de Stad. Prioritaire veranderpunten zijn de ondersteuning en begeleiding van de hekbegeleiders en de uitbreiding van de communicatie over schoolstraten. Daarom werkt de Stad Gent op korte termijn vier actiepunten uit:

  • Uitbreiden van de verzekering voor vrijwilligers aan de schoolstraten.
  • Aantrekken van meer vrijwilligers voor de hekbegeleiding. De instrumenten hiervoor worden onderzocht. Ook de gemeenschapswachten zullen hun steentje bijdragen vanaf 1 september.
  • Optimaliseren van de cursus gemachtigd opzichter die de vrijwilligers moeten volgen. Er wordt extra aandacht besteed aan omgaan met (verbale) agressie.Dit gebeurt in samenspraak met de politie.
  • De communicatie over schoolstraten versterken via de website van het Mobiliteitsbedrijf en het Stadsmagazine. Naast de bestaande folder die een school kan meegeven aan ouders en buren, is er nu ook een postkaart die de hekbegeleiders aan aandringende chauffeurs kunnen meegeven. Daarop staan de uren waarop de straat wordt afgesloten en de alternatieve route.
 

Nieuwe schoolstraten?

Scholen die overwegen om een schoolstraat te starten, kunnen contact opnemen met de scholenbegeleiders van het Mobiliteitsbedrijf via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Vijfde kinderklimaatraad in Gents stadhuis

281146-DSC_0639web-77d21b-large-1527514474.jpg

Op woensdag 30 mei 2018 vond voor de vijfde maal de Gentse kinderklimaatraad plaats. Leerlingen uit vier lagere scholen stelden aan schepen Tine Heyse acties en ideeën voor om van Gent een echte klimaatstad te maken, zoals meer moestuinen, meer met de fiets op weg en zuiniger omspringen met water.

 

Sinds 2014 werkten 25 lagere scholen klimaatacties uit op school, zoals moestuinen aanleggen, poolfietsen aankopen, enzovoort. Zo dragen ze hun steentje bij aan Gent Klimaatstad. De Klimaatscholen krijgen van de Stad Gent een subsidie, een klimaatworkshop en begeleiding van een klimaatcoach. Vier Klimaatscholen - Daltonschool De Lotus, EDUGO Sint-Bernadette, Freinetschool De Sassepoort, en IVIO Korenbloem - besloten om bovendien ook deel te nemen aan de kinderklimaatraad, en waren op woensdag 30 mei 2018 te gast op het Gentse stadhuis.

Een klimaatraad op kindermaat

De kinderklimaatraad geeft kinderen de kans om rechtstreeks in dialoog te gaan met een beleidsverantwoordelijke in de gemeenteraadszaal. Een unieke beleving voor kinderen. De jonge deelnemers stelden hun acties dan ook op een ludieke en eigentijdse wijze voor: met zelfgemaakte foto's, filmpjes, musical.lys en een kookboek.

 

De kinderen hadden ook verschillende vragen voor schepen Tine Heyse:

  • Hoe kan u ervoor zorgen dat er in Gent meer elektrische bussen en auto’s rijden en minder vervuilende wagens?
  • Wat moet u doen als schepen voor Milieu? Is dat moeilijk en moet u veel werken?
  • Kan u zelf de klimaatverandering uitleggen en wat doet u zelf voor het klimaat?

Meer moestuinen op school

De leerlingen van zowel Freinetschool De Sassepoort als IVIO Korenbloem hielden een pleidooi voor meer moestuinen op school.

'Door de moestuin leren de kinderen dat sla niet zo maar in een plastieken zakje terecht komt. Ze leren dat groenten en fruit kweken best wel wat moeite vergt en gooien niet zomaar meer eten weg. Hun eigen oogst vinden ze ook veel lekkerder. Veel kinderen vinden het gewoon heel leuk om in de moestuin te helpen. Zelf de stoerste van de klas komen er even tot rust.'

Juf Charlotte, IVIO Korenbloem 

Met de fiets naar school en op schooluitstap

Daltonschool De Lotus pakte de fietsstalling aan en organiseert meer schooluitstappen met de fiets in plaats van met de schoolbus. Daavoor werden 25 poolfietsen aangekocht. De poolfietsen worden ook ter beschikking gesteld van de buurt, in het kader van Brede school.

'Niet alle kinderen hebben de kans om goed te leren fietsen. Door tijdens uitstappen samen te fietsen leren ze zich goed en veilig verplaatsen in het verkeer. En fietsen is ook gezond en goed voor het klimaat.'

Juf Alize, Daltonschool De Lotus

Water zorgt voor later!

Met die slogan sensibiliseert EDUGO Sint-Bernadette leerlingen om zuinig om te gaan met water. De leerlingen werden uitgedaagd om het regenwater van het dak van de school op te vangen en te gebruiken in de schoolmoestuin. Ze moesten zelf een systeem bedenken om het opgevangen water te transporteren naar de verderaf gelegen moestuin.

'Door te registreren hoeveel regenwater er op deze manier gebruikt wordt, weten de leerlingen hoeveel leidingwater er wordt gespaard. Al doende staan de kinderen stil bij het belang om zuinig om te springen met water.'

Ria, Klimaatcoach 

Vijfde editie kinderklimaatraad: dat verdient een medaille

Op de vijfde editie van de kinderklimaatraad reikte schepen Tine Heyse aan elke klas een Green Capital-medaille uit. Dankzij de inspanningen van alle Gentenaars werd Gent finalist voor de titel ‘European Green Capital 2020’. Daarom bedankt het Gentse stadsbestuur alle Gentenaars en deelt 1.000 geüpcyclede medailles uit aan iedereen die nu al meehelpt om van Gent een Groene Hoofdstad te maken.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Een zomer vol G-sportactiviteiten in Gent

281172-G-sport-STUDIONUNU-68-70-63385f-large-1527515347.jpg

Deze zomer is er een een uitgebreid sportaanbod op maat van sporters met een beperking. Onder meer een kennismaking met padel, stand-up paddle en krolf staan op het programma. Samen met To Walk Again organiseert de Stad Gent op zondag 3 juni 2018 de On Wheels sportdag in de Blaarmeersen.

On Wheels Dag

Voor sporters met een fysieke beperking vindt op zondag 3 juni 2018 tussen 10 en 16 uur een uitdagende G-sportdag in de Blaarmeersen plaats. Samen met To Walk Again organiseert de Sportdienst voor de eerste keer een On Wheels Dag met initiaties tennis, kajak, klimmen, kin-bal, tafeltennis en squash. De sportdag is voor jong en oud, ook familie en vrienden zijn welkom om mee te sporten.

 

Zomersport en G-krolf

Voor het eerst is er ook een specifiek G-sportaanbod in de zomersport. Er staan initiaties padel, hoogteparcours en stand up paddle (SUP) gepland. De sessie G-padel wordt aangeboden op de terreinen van Padel4U2 in Gentbrugge. Het hoogteparcours en stand up paddle vinden plaats in de Blaarmeersen.

 

G-krolf

Op zaterdag 16 juni 2018 kunnen sporters met een verstandelijke beperking of autisme proeven van G-krolf, een relatief nieuwe sport in een ontspannen, sportieve sfeer. De initiatie vindt plaats van 14 tot 16 uur. bij het open huis in Mariakerke en is een initiatief van S-sport - Recreas in samenwerking met de Sportdienst.

 

Sport en spel tijdens de zomerkampen

G-sporten tijdens de vakantie? Dat kan met onze G-sportkampen! Er zijn specifieke kampen voor sporters met een verstandelijke beperking en voor sporters met een fysieke beperking. Met speelse activiteiten zoals dansen, balsporten, atletiek en zwemmen kunnen de G-sporters zich helemaal uitleven.

'Iedereen moet kunnen sporten. Zowel de Stad Gent als de clubs werken de laatste jaren aan een sterke uitbreiding van het g-sportaanbod, en dat begint vruchten af te werpen.'

Inschrijven voor de zomerkampen

- Inschrijven kan via de website

- Telefonisch op 09 266 80 00 van maandag tot en met zaterdag tussen 8 en 19 uur

- Ter plaatse in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12 uur (op woensdag ook tussen 13.30 en 17 uur)

-Via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Opgelet! E-mails worden niet prioritair behandeld.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Zoeken en plannen met de nieuwe vakantiekalender van de Jeugddienst

281249-20180529_090826-1-2f2c6e-large-1527578204.jpg

Gent blijft werken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad, ook tijdens de zomervakantie. De Stad Gent voerde een onderzoek bij ouders en kinderen naar hun vraag voor opvang en vrije tijd. Daaruit blijkt dat ouders vaak door het bos de bomen niet zien als het over het aanbod voor vakantieopvang gaat. De Jeugddienst bundelde daarom het vakantieaanbod op één plek: de vernieuwde website stad.gent/kinderen. Ze bezorgde ook aan alle kinderen van de Gentse basisscholen een vakantiekalender die ze zelf kunnen invullen.

 

De Zomer is de Max'-vakantiekalender

In de vakantiekalender staan negen weekoverzichten, waarop kinderen de zomervakantie zelf kunnen plannen, met een bijhorend stickerblad. Via de website stad.gent/kinderen kunnen mama en papa op zoek gaan naar meer activiteiten om de kalender in te vullen. Ze kunnen daar zoeken naar opvang- en vrijetijdsaanbod voor een hele dag, naar leuke activiteiten die geen hele dag duren, of activiteiten waar samen van kan genoten worden.

'Voor veel ouders gaat het zoeken naar een gepast opvang- en vrijetijdsaanbod tijdens de zomer gepaard met heel wat zoek- en puzzelwerk. De bevraging van Gentse ouders toonde dat er nood was aan meer informatie. We helpen ouders en kinderen nu met drie concrete acties: de vakantiekalender, de bundeling van het aanbod online op 1 plek en de hulplijn van de Jeugddienst'

Hulplijn Jeugddienst

Voor wie door het bos de bomen niet meer ziet, heeft de Jeugddienst een infobalie. Daar kan je telefonisch, via mail of ter plekke terecht. De baliemedewerkers hebben het volledige zicht op het aanbod en helpen ouders of kinderen verder die nog op zoek zijn naar opvang of vrije tijd.

 

De Jeugddienst is te bereiken in de Kammerstraat 12, 9000 Gent, via telefoon op het nummer 09 269 81 10, of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderzoek 'opvang en vrije tijd'

De Stad Gent vroeg meer dan 1.200 ouders, sleutelfiguren en kinderen wat ze doen na de schooluren en welke wensen ze hebben voor opvang en vrije tijd. Is er genoeg vakantie-aanbod? Wat na schooltijd? Wat vinden ouders en kinderen belangrijk? Hoe kan het nog beter? Daaruit bleek de nood aan meer informatie en een duidelijk overzicht van het opvang- en vrijetijdsaanbod tijdens de vakanties.

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Zwijntjeskermis zet Zwijnaarde op stelten van 1 tot en met 4 juni 2018

281115-Zwijntjeskermis-fdf281-large-1527510905.jpg

Van vrijdag 1 tot en met maandag 4 juni 2018 staat Zwijnaarde op stelten. Muzikale optredens, gezellig samenzijn en eten en drinken zijn de ingrediënten voor de 46ste editie van de Zwijntjeskermis.

 

Programma

Op vrijdag 1 juni 2018 opent de Zwijntjeskermis met een receptie, een gezellige sfeervolle avondmarkt en een spetterend optreden van de Romeo's. Een avond vol ambiance die meteen de toon zet voor de volgende drie dagen.

 

De Zwijntjeskermis heeft een traditie van feestvieren, met liveoptredens van bekende Vlaamse artiesten zoals Wendy Van Wanten, Bart Kaël, Sam Gooris, Wim Soutaer en Les Folles de Gand en zoveel andere muzikale kleppers die de kiosk zullen doen daveren. De vaste feestingrediënten zoals de Zwijntjesbarbecue en de Zwijntjesworpen op zondag ontbreken uiteraard ook niet en voor de jongeren de Raf Violi-discoshow op zondag.

 

Organisatie

De Zwijntjeskermis in Zwijnaarde is een organisatie van de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren in samenwerking met het Feestcomité.

 

Het kermisprogrammaboekje wordt verdeeld in Zwijnaarde. Het volledige programma is ook te vinden op www.uitingent.be, in de rubriek 'kermis/feesten'.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Gedicht 'Verzoek' van David Troch siert de gevel van Hotel Clemmen in de Veldstraat

281355-David-Troch-1-c87854-original-1527596079.jpg

Deze week werd Gent een nieuw poëtisch werk rijker: het gedicht 'Verzoek' van voormalig stadsdichter David Troch prijkt voortaan op de gevel van het Hotel Clemmen in de Veldstraat. De muurschildering van 'Verzoek' is het eerste werk in een reeks van vier nieuwe gedichten die de komende maanden aan de Gentse Poëzieroute zullen worden toegevoegd.

Een ode aan de stad vanuit het standpunt van een kassei

David Troch was Gents stadsdichter van 2014 tot 2016 en schreef in die hoedanigheid verschillende odes aan Gent. Eén van zijn werken is het gedicht 'Verzoek', een smeekbede van een stadskassei om opgemerkt te worden tussen de prachtige pleinen, monumenten en andere bezienswaardigheden die de stad rijk is. Toepasselijk wordt het gedicht dan ook op kniehoogte aangebracht, op de gevel van het Hotel Clemmen in de Veldstraat, waardoor passanten hun blik letterlijk naar straatniveau zullen moeten verplaatsen om het werk te kunnen lezen.

 

281356-David-Troch-2-0737be-large-1527596079.jpg

 

Heropfrissing van de Gentse Poëzieroute

De Poëzieroute is een wandelroute langs gedichten die aangebracht zijn in het Gentse straatbeeld. Sinds 2000 zijn er in de binnenstad 18 gedichten gevisualiseerd, vaak op onverwachte plekken. In de loop van 2018 worden naast het werk van David Troch nog drie gedichten aan de route toegevoegd. 'Gent' van Richard Minne zal te zien zijn in de Overpoortstraat. 'Dien avond en die roze' van Guido Gezelle en 'Vreemd hoe wij' van Miriam Van hee waren eerder al op de route te bewonderen, maar zullen wegens renovatiewerken aan de gevels waar ze oorspronkelijk op te zien waren een nieuwe plek krijgen.

'Kunst op straat, ook in de bekendste winkelstraat van Gent. Met dit gedicht van David Troch breiden we de poëzieroute in de stad opnieuw uit. Met poëzie op de gevels brengen we de dichtkunst dichter bij de mensen en kan iedereen ervan proeven.'

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern