Cultuur In Beeld zoekt medewerkers om mee te helpen om ons cultureel patrimonium in beeld te brengen.
Schrijft u graag over wat er te doen is in ons Vlaanderen? Dan is dit mogelijk uw ding.
U komt terecht in een leuk team.. Interesse? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maatschappelijk

Gentse jongeren volgen unieke opleiding tot STEAM-jeugdwerker

267676-STEAM-Power-7c4e36-large-1513071854.jpg

Gentse jongeren kunnen binnenkort starten met het unieke traject STEAM-Power: een opleiding waarbij ze leren hoe ze met andere jongeren en kinderen kunnen werken rond techniek en creativiteit. De jongeren doen onder meer ervaring op in hoofdbibliotheek De Krook en de bibliotheekfilialen: in de Open Ateliers, workshops ‘Digitaal maken’ en mobiele labo’s gaan we met de deelnemers creatief aan de slag met lasercutters en 3D-printers, elektronica en programmeertools. Geïnteresseerden kunnen nog altijd inschrijven voor de gratis opleiding!

 

 

STEAM-Power

STEAM staat voor sciencetechnologyengineeringarts en mathematics: ingenieursvaardigheden dus die in deze 21ste eeuw alsmaar aan belang winnen en steeds meer digitale aspecten krijgen. Digitaal.Talent@Gent, Nerdlab, De Creatieve STEM en JES vzw hebben daarom de handen in elkaar geslagen en een unieke opleiding tot STEAM-jeugdwerker op touw gezet. Gedurende 10 opleidingsmomenten verwerven de jeugdwerkers in opleiding technische vaardigheden, krijgen ze inzicht in groepsprocessen en leren ze creatiever te denken en werken. Ze vervolledigen hun opleiding bij de betrokken partners en in Bibliotheek De Krook, dat met het aanbod van ‘Digitaal Maken’-activiteiten sterk inzet op STEAM-vaardigheden. Deze activiteiten omvatten een ‘mobiel lab’, workshops en het ‘open atelier’.

De opleiding gaat officieel van start op 21 april. Geïnteresseerden kunnen zich nog altijd inschrijven via www.steampower.gent. Wie twijfelt, kan ook gewoon eens proeven van een sessie.

Doel van de opleiding tot STEAM-jeugdwerker

Deze unieke opleiding zorgt ervoor dat meer kinderen en jongeren in contact komen met STEAM-vaardigheden die nodig zijn om nieuwe technische en wetenschappelijke antwoorden te kunnen bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen rond energie, zorg, transport of duurzaamheid. Momenteel is er een nijpend tekort aan profielen met deze vaardigheden op de arbeidsmarkt.

Er zijn extra inspanningen nodig om hen bewust te maken van de mogelijkheden die STEAM biedt. Door een uitgebreid vrijetijdsaanbod hierrond uit te werken aansluitend bij hun leefwereld, wil STEAM-Power de studie- en arbeidskeuzes van kinderen en jongeren in deze zin positief beïnvloeden.

STEAM en ‘Digitaal Maken’ in Bibliotheek De Krook

In Bibliotheek De Krook kunnen alle bezoekers terecht om hun digitale vaardigheden te ontdekken. Bezoekers kunnen gratis gebruik maken van internetpc’s, vragen stellen over digitale onderwerpen aan het Digitaal Talent Punt of tijdens de laagdrempelige Digicafés en korte smaakmakende lessen (Digistaties) of cursussen volgen.

Bovendien biedt de bibliotheek zowel kinderen, jongeren als volwassenen de kans om via introducties en creatieve sessies ingewijd te worden in het ‘Digitaal Maken’ en dus ook STEAM-vaardigheden onder de knie te krijgen. Tijdens de activiteiten gaan de deelnemers zelf aan de slag met programmeertools, open-source hardware en digitale fabricagetechnologieën zoals 3D-printers en lasercutters.

Partners

STEAM-Power is een project van Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis, in samenwerking met NerdlabDe Creatieve STEMJES vzw en Bibliotheek De Krook. Het project krijgt de steun van het Digital Belgium Skills Fund.

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Kinderen Sluizeken-Tolhuis-Ham lopen op slotevent Start to Run

241944-_DSC2584-24ba2f-large-1490972243.JPG

De kinderen van de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham nemen deel aan een trainingsprogramma van Start to Run. Het slotevenement, waar de kinderen wekenlang voor trainden, vindt binnenkort plaats in het Coyendanspark.

 

Op woensdag 25 april 2018 van 9 tot 11 uur staat het Coyendanspark in het teken van beweging en lopen. Dan vindt daar het feestelijke slotevenement plaats van een Start to Run-trainingsprogramma voor kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar uit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham.

 

Het startschot wordt gegeven om 9.15 uur. Een 350-tal leerlingen van de zes wijkscholen, hun directies en leerkrachten, ouders en wijkbewoners lopen of wandelen een bepaalde afstand (twee, vier of zes kilometer). Meedoen is belangrijker dan winnen: elke deelnemer krijgt een medaille als beloning voor zijn inzet. Bij aankomst organiseert Sportnetwerk een 'cooling down' op muziek; tijdens het loopevenement treedt DJ Run op. Het Wijkgezondheidscentrum zorgt voor gezonde tussendoortjes en water.

 

Om 10.30 uur zijn schepen van Onderwijs Elke Decruynaere en schepen van Sport Resul Tapmaz aanwezig om de medailles uit te reiken.

Trainen

Een honderdtal kinderen van de wijk trainen, onder leiding van Sportaround, al sinds 6 maart hard voor de loopwedstrijd in het Zondernaampark. Op dinsdag 17 april 2018 van 16.15 tot 17.15 uur vond de laatste van de naschoolse trainingen plaats in het Zondernaampark. Daarnaast kregen de 350 kinderen tijdens de turnles looptraining. De trainingslessen werden speels opgevat: de kinderen startten met loopspelen en trainden daarna op muziek.

Partners

Dit Start to Run-project kwam tot stand in nauwe samenwerking met:

 • Brede School - Onderwijscentrum Gent
 • Sportleerkrachten van de wijkscholen Sint-Salvator, De Mozaïek, Blaisantnest, De Buurt, Het Klaverblad en De Triangel
 • Sportnetwerk Gent Noord
 • BOP-project van Vzw Jong
 • Wijkgezondheidscentrum De Sleep
 • Sportaround vzw

Informatie

 • Joke Blomme, Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham, gsm 0473 69 87 96, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Stad Gent coacht sleutelfiguren Welzijn en Gezondheid

278245-Sleutelfiguren-3a636f-original-1524123895.jpg

Sleutelfiguren binnen etnisch-culturele gemeenschappen vervullen een cruciale rol. Ze vormen de verbinding tussen leden van de gemeenschap en de Stad Gent, het OCMW Gent en andere dienstverlenende organisaties. Omdat sleutelfiguren signaleerden dat hun eigen draagkracht onder druk staat en zij niet altijd de nodige kennis en vaardigheden hebben om hun rol optimaal op te nemen, organiseert de Stad Gent een opleidings- en coachingstraject.

 

 

Draagkracht van sleutelfiguren onder druk

Sleutelfiguren binnen gemeenschappen met migratieachtergrond vervullen verschillende rollen. Naast hun eigen dagtaak en gezinspositie, zijn zij ook een aanspreekpunt en vertrouwenspersoon binnen hun gemeenschap. Ze krijgen heel wat vragen rond verschillende thema’s en komen dikwijls in aanraking met schrijnende verhalen, multi-problematieken, crisissituaties, enzovoort.

 

Vaak is een eenvoudig antwoord geven niet voldoende, maar wordt er van hen ook verwacht dat ze de vraagsteller verder helpen en opvolgen. Hun rol groeide vaak vanuit een publieke functie (bv. Imam, voorzitter van een vereniging, handelaar, …). Voor hun gemeenschap vormen sleutelfiguren een belangrijk sociaal vangnet. Voor de Stad Gent en het zorg- en welzijnslandschap worden zij bovendien geregeld ook aangesproken omwille van hun belangrijke brugfunctie, de ‘sleutel’, naar moeilijker bereikbare groepen.

'Het is niet altijd eenvoudig om iedereen in onze diverse stad te bereiken. Sleutelfiguren helpen door bruggen te slaan. Verschillende sleutelfiguren gaven aan dat hun eigen draagkracht onder druk staat en dat zij niet steeds de nodige kennis, vaardigheden of opleiding hebben om een gepaste oplossing te kunnen bieden op welzijns- en gezondheidsvragen. Om hen te versterken, werkten we samen een opleiding uit.'

Coaching van sleutelfiguren

Gezien hun belangrijke functie in het verbeteren van het welzijn van deze gemeenschappen en het toeleiden naar de welzijns- en gezondheidszorg, startte de stad in november 2017 een pilootproject ‘coaching van sleutelfiguren’ op. Een twaalftal sleutelfiguren werkten samen met de Stad Gent en gezondheidspartners een programma uit. De deelnemers waren actief in moskeeverenigingen, alsook in Turkse en Maghrebijnse verenigingen.

 

In zes opeenvolgende sessies stonden kennisoverdracht en vaardigheidstraining centraal. Onder meer kennis van de sociale kaart, positieve gespreksvoering, zelfzorg, afstand-nabijheid, en het herkennen van signalen kwamen aan bod.

'De opleiding was een enorme verrijking. We kregen een theoretisch kader en praktische handvaten voor zeer relevante thema’s zoals grenzen stellen, gesprekstechnieken, omgaan met stress, sociale kaart, etc. De uitwisseling met andere Gentse sleutelfiguren was een absolute meerwaarde en zal toekomstige samenwerkingen bevorderen.'

Vervolgtraject met nieuwe sleutelfiguren in 2018

Het coachingstraject werd door de deelnemers uitermate positief geëvalueerd. Voor de bestaande groep werden al terugkomdagen ingepland en de Stad Gent start in het najaar van 2018 opnieuw een coachingstraject op met nieuwe kandidaten uit de Roma-gemeenschap en Afrikaanse gemeenschap.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Expo Post-Fossiel.Gent toont toekomstbeelden van een Gent zonder fossiele brandstoffen

272093-city-of-sounds-and-silence-1-1500x940-624f20-large-1518446315.jpg

Het Foresight team van Digipolis Gent daagde via een wedstrijd kunstenaars, makers en andere creatieve geesten uit om alternatieve toekomsten van Gent te verbeelden. Er was slechts één regel: fossiele brandstoffen hebben geen plaats meer in de stad. Vijf inzendingen zijn door een jury geselecteerd en worden tentoongesteld op de ‘Post-Fossiel.Gent’ expo, die loopt tussen 18 en 28 mei 2018 in NEST. Met de expo wil 'Foresight by Digipolis' aanzetten tot reflectie en debat over een wenselijke toekomst voor Gent.

 

Post-Fossiel.Gent, de toekomst in beeld

De Stad Gent wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Fossiele brandstoffen hebben daarom geen plaats meer in de stad van de toekomst. Maar hoe ruikt of ziet die stad van de toekomst er dan uit? Foresight Gent gelooft sterk in de kracht van verbeelding om maatschappelijke en technologische uitdagingen aan te pakken. Door de toekomst te verbeelden, wordt ze een voorwerp van discussie, wordt ze beter begrepen en kunnen we ze beter voelen. Daarnaast zetten toekomstbeelden aan tot actie. Zo ontstaat een idee over de realiteit in die toekomst en met dat idee komt ook de belofte van een ander leven.

Stad Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. We moeten onze stad dus fossielvrij maken. Een utopie? Neen, niet als we er samen werk van maken en nieuwe paden durven uitdenken. De Expo Post-Fossiel.Gent zet de bezoeker aan het denken met enkele fossielvrije toekomstbeelden voor Gent.

De winnaars

De vijf winnaars hebben elk 1.000 euro gekregen en gaan onder begeleiding van een curator hun idee en concept verder uitwerken. Uit de vijf installaties, die te zien op de tentoonstelling Post-Fossiel.Gent, wordt uiteindelijk een eindwinnaar gekozen die een geldprijs van 4.000 euro ontvangt.

Creativiteit kent geen grenzen. Vijf projecten die getuigen van een grote verbeeldingskracht om vorm te geven aan de stad van de toekomst.

Stil en luisterrijk

DE STILTEREVOLUTIE, een stille audio installatie verspreid over verschillende ruimtes of verschillende hoeken in één ruimte.

Solliciteer jij in in 2050 voor deze job?

Geluidsarchitect (m/v/x)

Je denkt mee na over de meest wenselijke geluiden voor de verschillende stadsdelen. Je verdiept stelselmatig je kennis over de psychologische effecten van geluiden in specifieke omgevingen en assisteert de Stadsgeluidmeester bij het ontwerpen en beheren van het Geluidsplan van de stad.

 

One look at a time

Hoe ziet de inwoner van de toekomst eruit?

Naast bewoning, transport en cultuur, is ook zelfexpressie essentieel voor de moderne inwoner van de stad. Welk statement is er krachtiger dan een fashion statement? Kleren maken de man, en een samenhang van kleren maakt ook deel uit van het stadszicht. En hoe zullen mode en technologie de textielindustrie beïnvloeden? Gebeurt dat door fotovoltaïsche stoffen en schoenen die kinetische energie genereren?

 

mPower station

mPower station is een model dat mensen de (verbeeldings)kracht geeft om samen, lokaal, open en transparant energie op te wekken.

mPower is modulair en aanpasbaar. Het groeit mee met de stad en kan verschillende vormen en groottes aannemen. (op het water, op het land, …). Het is open source, vrij om te gebruiken, te delen, en op elkaars ideeën verder te bouwen.

 

CAReFREE

In de stad van de toekomst is er geen plaats meer voor de vervuilende auto. Maar wat doe je met de infrastructuur die jarenlang ten dienste stond van de uitgestorven auto? Hoe kan die een nieuwe bestemming krijgen en tegelijkertijd een meerwaarde vormen voor de stad en zijn toekomstige stadsbewoner? Daarover gaat CAReFREE.

 

De groeiende stad - de stadsoogsters

Geroezemoes. Een geur van gemaaid gras en zomerbloemen waait je tegemoet. Het aangename gevoel van zachte, licht verende straatstenen onder je voeten. Je handen raken muren aan, volledig begroeid met planten, zwammen en mos. In de verte klinkt een tram. Een tram die gras maait en verzamelt. In je mond proef je de smaak van de groeiende stad. Een bonte mengeling van eetbare planten, bloemen en zwammen. Zo ver als het oog reikt zie je groen in de straat en dus een stad die samen met haar bewoners aan het groeien is.

 

Meer info over de winnaars vindt u op de website Post-Fossiel.Gent.

Gent zonder Fossiele Brandstoffen

Op de Post-Fossiel.Gent expo krijgen deze vijf winnende werken het gezelschap van vijf Nederlandse installaties uit de gelijknamige Post-Fossil.City expo die eerder in Den Haag en Utrecht liep. We zijn benieuwd of een andere Europese stad bereid is een vervolgtraject aan deze expo te breien?

 

Praktisch

De tentoonstelling Post-Fossiel.Gent is te bezoeken in NEST Gent (Graaf Van Vlaanderenplein 40, 9000 Gent) tussen 18 en 28 mei 2018.

 

In samenwerking met Foresight by Digipolis en Digipolis Gent

Foresight werkt sinds 2017 aan technologische innovatie in Gent, met aandacht voor de lange termijn. Nadenken over een wenselijke toekomst voor Gent, en mensen helpen daarbij bewuste keuzes te maken is een streefdoel. Waar mogelijk worden technologische experimenten gedaan, in maximale samenwerking met burgers, bedrijven, collega’s en academici. Foresight is te vinden op Twitter als @foresightgent en cureert ook een wekelijkse nieuwsbrief voor toekomst en technologie.

 

Digipolis Gent is een overheidsorganisatie die de ambities en doelstellingen van Groep Gent mee helpt waarmaken op digitaal vlak. Als ICT-partner installeert en onderhoudt Digipolis de ICT-infrastructuur (netwerken, computers, printers, ICT-randapparatuur, telefonie…) binnen Groep Gent en worden softwaretoepassingen ontwikkeld. Een servicedesk helpt alle informaticagebruikers bij vragen of problemen.

 

Gent Klimaatstad

In 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Een stad waar u gezonde lucht inademt, waar u voldoende groen hebt om te ontspannen of te verkoelen in de zomer, een stad met ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten, een stad met goed geïsoleerde en comfortabele huizen, een stad waar niet de mensen maar de windmolens en de zonnepanelen overuren draaien, een stad die energieonafhankelijk is.

 

Gent anno 2050 heeft zo goed als geen negatieve impact meer op het klimaat, en is dan ‘klimaatneutraal’. Alles wat we doen, heeft vrijwel geen negatieve invloed meer op de klimaatverandering of opwarming van de aarde. Gentse burgers, bedrijven, verenigingen, scholen en de Stad Gent doen van alles om van Gent een klimaatneutrale stad te maken.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Kaartenbundel met 'Gentse Top Tien' voor kinderen in het derde en vierde leerjaar

277846-speelkaarten-59b602-large-1523869507-1.jpg

Met de Gentse Top Tien, een pakketje speelkaarten, toont de Stad Gent leerkrachten, leerlingen en ouders de weg naar enkele schitterende locaties waar kinderen (en volwassenen) kunnen spelen, leren en zich verwonderen. Alle kinderen uit de tweede graad van het Gentse lager onderwijs krijgen de komende dagen via de school een pakje kaarten.

 

Waar kun je beter boeken ontdekken dan in een bibliotheek van wereldklasse? Waar is het prettiger leren over de natuur dan op het blotevoetenpad in de Bourgoyen? Waar anders kun je kinderen nieuwsgierig maken naar het verleden dan in een kasteel met alles erop en eraan? Gent is een schatkamer vol educatief materiaal en vormt een school op zich, met de ene na de andere 'klas' vol boeiende objecten, geschiedenis en natuur. Maar leerkrachten, kinderen en ouders vinden hun weg niet altijd naar deze plaatsen en daar wil de Stad Gent verandering in brengen.

Leren buiten het klaslokaal

Om het leren buiten het klaslokaal te bevorderen, ontwierp BOUGIE vzw in opdracht van de Stad Gent een kaartenbundel voor kinderen van het derde en vierde leerjaar. Het doel: kinderen, leerkrachten en ouders inspireren en ertoe aanzetten om samen op ontdekking te gaan buiten de schoolmuren. Het is dus ook de bedoeling dat de kinderen de kaarten meenemen naar huis en hun ouders vragen om samen De wereld van Kina of het Gravensteen te gaan bezoeken.

'Met dit pakketje kaarten maken we leerlingen nieuwsgierig naar enkele schitterende plaatsen in onze stad. Plaatsen waar een leerkracht ten volle zijn leraarstalenten kan gebruiken en samen met de klas op ontdekkingsreis kan gaan.'

Top tien in Gent
 

De kaartenbundel omvat een korte omschrijving van tien locaties in Gent:

 • De Blaarmeersen
 • De wereld van Kina: de Tuin
 • De Souffleur en de 4 andere speelcontainers in Gent
 • De Stadshal
 • De Bourgoyen
 • De Gentbrugse Meersen
 • Bibliotheek De Krook
 • De wereld van Kina: het Huis
 • Het Gravensteen
 • Schoolhoeve De Campagne.

BOUGIE vzw selecteerde de plaatsen, in samenwerking met de Educatieve Diensten van de Stad Gent. Het Gentse Onderwijscentrum zorgde voor logistieke ondersteuning.

Bundel van 26 kaarten

Het pakketje bestaat uit 26 kaarten in A7-formaat. Elke locatie wordt in twee kaarten behandeld. Op de eerste kaart staat telkens een foto van een kind op de plek in kwestie, met aan de andere kant een wervende tekst, vraag of opdracht. Op de tweede kaart is nog een foto te zien, met op de achterkant praktische info over de locatie. Deze kaartenbundel is ontwikkeld voor de tweede graad van het basisonderwijs. Elke leerling van het derde en vierde leerjaar in Gent krijgt de komende dagen via zijn of haar school gratis een exemplaar.

Jong & Wijze Maand

Het initiatief sluit perfect aan bij de Jong & Wijze Maand die voor de tweede keer in april georganiseerd wordt. De hele maand staat het activiteitenfestival in het teken van outdoor activiteiten. Jongeren kunnen sporten, ontwerpen, experimenteren, chillen, ravotten en avonturen beleven op allerlei plekjes in de stad. Kinderen, jongeren en (groot)ouders: iedereen welkom. Kom op, naar buiten!

 

Informatie

 • Melanie De Munck, Bougie vzw, 0476 51 92 75, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Joke Gezels, Educatieve Diensten Stad Gent, 09 242 48 32, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Wietske Vos, Onderwijscentrum Gent, 09 323 50 54, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Oproep van Scoutsgroep VVKS. H.Kruis Sint - Amandsberg ..

30712911_10214395937166576_3563051610963857514_n.jpg
 
Met enkelen willen we graag opnieuw, na 19 jaar, terug een reünie organiseren op 06/10/2018 in de feestzaal De Nieuwe Admiraal te Destelbergen.

De scoutsgroep VVKS H. Kruis werd in 1956 opgericht door Oscar Perghoot met hun lokaal gevestigd in de Reinaerkluis. In 1957 – 1958 verhuisde de beweging, onder toeziend oog van André Verlinde, naar het schooltje in de Nachtegaalstraat. Vanaf 1960 tot 1985 vond VVKS H. Kruis een onderkomen in de eigengebouwde Blokhut aan de hoeve Westveld.

 

30729879_10214395941806692_5754643391904002361_n.jpg

Sommigen zullen zich nog herkennen ...


Voor velen is een reünie een hele leuke gelegenheid om oude herinneringen op te halen met andere scoutsleden van weleer! Anderen kunnen er jammer genoeg niet meer bij zijn.

Daarom is het belangrijk dat bij een reünie iedereen, in de mate van het mogelijke, ook echt komt want als niet iedereen er is, is de reünie verre van compleet.


Op één van de laatste groepsfoto genomen door Noël Colman, in ons bezit, herkennen we nog enkele leden van vele jaren geleden.
We hebben al heel wat adressen verzameld maar van sommigen hebben we nog geen contactgegevens gevonden of zijn mogelijks niet meer correct.

Daarom een warme oproep: 

⦁ Indien je ooit lid was van de groep VVKS H. Kruis, geef dan jullie contactgegevens door via
⦁ Facebook: voeg de groep VVKS H.Kruis toe aan je vriendenbestand
⦁ Mail de gegevens door naar ⦁ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
⦁ Alle beeldmateriaal, dia – foto, is op dit mailadres van harte welkom!

 

Info: Dirk De Bourderé - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

0
0
0
s2smodern