Cultuur In Beeld zoekt medewerkers om mee te helpen om ons cultureel patrimonium in beeld te brengen.
Schrijft u graag over wat er te doen is in ons Vlaanderen? Dan is dit mogelijk uw ding.
U komt terecht in een leuk team.. Interesse? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maatschappelijk

Leerlingen Atheneum De Wispelberg maken via Futuroscoop kennis met diverse beroepen

De-Wilpelberg.jpg

Op donderdag 21 december 2017 fluit Atheneum De Wispelberg 'Futurscoop' opnieuw op gang. Via Futuroscoop wil het atheneum de leerlingen laten kennismaken met vijf verschillende domeinen die richtinggevend kunnen zijn voor hun latere studie- en beroepskeuze. Zo komen ze in contact met kunst en creatie, welzijn en maatschappij, economie en organisatie, wetenschap en techniek en taal en cultuur.
Dit programma sluit naadloos aan bij de brede ‘eerste oriënterende graad’ die de school aanbiedt sinds september 2016. Het heeft als doel om de leerlingen talentgericht te oriënteren naar de juiste studierichting.
Futuroscoop in het eerste jaar
In het eerste jaar 'Futuroscoop' maken de leerlingen via projecten kennis met de verschillende domeinen aan de hand van beroepen. Op 21 december 2017 kunnen ze in het domein 'Welzijn en maatschappij' uit zes beroepen kiezen om een dag lang uit te oefenen. De leerlingen krijgen keuze uit animator in de ouderenzorg, educatief medewerker bij het Vredeshuis, onderwijsbegeleider in basisschool de Lotus, politicus, criminoloog bij De Lijn of opvoeder in een instelling voor dove kindjes.
Een groep professionals neemt de jongeren die dag op sleeptouw en wijdt hen in in de geheimen van elk beroep. Zo komt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere een workshop geven over het leven als een politicus.
Futuroscoop in het tweede jaar

De leerlingen van het tweede jaar kiezen op hun beurt twee domeinen waarin ze zich verder verdiepen door organisaties en bedrijven te bezoeken.  Ze maken er kennis met hun algemene werking, met de verschillende beroepen en ze voeren er een kleine opdracht uit.  Zo gaan ze voor het thema Welzijn en Maatschappij op bezoek bij een crèche, De Sleutel en het Guislainmuseum . Voor het thema Kunst & Creatie brengen de leerlingen een bezoek aan het Designmuseum, de Handelsbeurs en een cartoonist.

Informatie: Ann Boeraeve, coördinator Atheneum Wispelberg Gent, gsm 0479 23 48 10, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(Didier De Wever)

0
0
0
s2smodern

Stad Gent wil tewerkstelling in de haven ‘digital future proof’ maken

Skills-Navigator.jpg

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde op 13 december het project Skills Navigator goed. Dat project zet vanaf januari 2018 drie jaar in op de betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De focus ligt op tewerkstelling in de diverse havens van de Vlaams-Nederlandse Delta, waaronder de fusiehaven North Sea Port. Skills Navigator zet in op de verwerving van ‘21st century skills’ bij de arbeidsreserve, en wil zo bijdragen aan een arbeidsmarkt die ‘digital future proof’ is. Het project steunt op een partnerschap, getrokken door de Stad Gent.

De havens zijn voor de brede Vlaams-Nederlandse Delta, waartoe ook de fusiehaven North Sea Port behoort, echte economische motoren. Zij bieden plaats aan heel wat middelgrote en grote bedrijven, waaronder nogal wat multinationals. Dit zorgt voor een belangrijke directe tewerkstelling, maar ook indirect bij de vele toeleveranciers. De tewerkstelling in de haven heeft zo een multiplicatoreffect naar de regio.

Tekort aan vooral technisch geschoold personeel
De Vlaams - Nederlandse Delta is goed voor de tewerkstelling van meer dan 5 miljoen mensen. Evenwel is de mismatch tussen arbeidsvraag en –aanbod er een groot en groeiend knelpunt. Gevolg: een tekort aan vooral technisch geschoold personeel, zeker in bepaalde sectoren.

Precies op dat probleem willen Gent met het project Skills Navigator inspelen.  De '21st century skills' – de vaardigheden nodig om de jobs van de toekomst uit te oefenen – stellen immers belangrijke economische uitdagingen. Nu al zien we dat bedrijven steeds moeilijker aan technisch geschoold personeel geraken, terwijl steeds meer mensen niet op de veranderende arbeidsmarkt kunnen inspelen. Zij missen de vaardigheden om in de nieuwe, gedigitaliseerde economie mee te kunnen. Want de economische transitie zorgt ervoor dat jobs complexer en veeleisender worden. Lager geschoolde jobs aan de band verdwijnen. Terwijl er steeds meer nood is aan hoogopgeleid personeel, dat de hele productielijn overziet. In de toekomst zal die trend zich doorzetten. Daarom moeten de bedrijven, onze werkenden én onze werkzoekenden daarop voorbereiden. Laat net dat de missie zijn van het project Skills Navigator.'
   
Het project Skills Navigator sluit aan op verschillende Europese initiatieven op het vlak van de ‘skills’ van de toekomst. Meer specifiek maakt dit Interreg-project capaciteit vrij in de deelnemende havengebieden om instrumenten te ontwikkelen, te testen, te implementeren en te verankeren. Daarbij wordt in de eerste plaats ingezet op digitale vaardigheden, want de Vlaams-Nederlandse Delta doet het vooral op dat vlak niet goed. Het project wil een aanpak op drie sporen, die de arbeidsvragen van de werkgevers centraal stelt.
Jongeren beter oriënteren

De kloof tussen de vaardigheden die nu en morgen nodig zullen zijn, om de jobs van de toekomst in te vullen, versus de ‘skills’ die nu al bij de arbeidsreserve aanwezig zijn, wil het project wegwerken op twee manieren. Enerzijds wil het jongeren beter oriënteren, en hun studiekeuze beter afstemmen op de arbeids- en competentienoden die de digitale economie meer dan ooit vereisen.
Werkgeversarrangementen

Anderzijds wil het project werken met zogenaamde werkgeversarrangementen. Die hebben tot doel om de brug te slaan tussen de competentievraag van werkgevers – nu en in de toekomst – en het brede scala aan opleidingsmogelijkheden.

Hiertoe worden samenwerkingen opgezet met bedrijven in de diverse havens aan de ene kant, en opleidingsverstrekkers aan de andere. Kernvraag: sluiten de skills die nu door de opleidingsverstrekkers worden aangeleerd voldoende aan bij de huidige én toekomstige arbeids- en competentievraag?

Skills Navigator is vanuit economisch oogpunt een heel belangrijk project. Want naast logistieke efficiëntie, is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten een cruciale factor voor vestigings- en investeringsbeslissingen van ondernemingen. Zij moeten globaal concurreren, innoveren en snel inspelen op nieuwe trends. Wil de deltaregio voorloper blijven op het vlak van innovatie en toegevoegde waarde, dan moet ze investeren in arbeidskrachten met de juiste vaardigheden. En dus moeten we onze werkenden en werkzoekenden voorbereiden op die competentievraag van morgen. Samen met de bedrijven. Want zij staan centraal in de economische transitie, die de robotisering en digitalisering met zich meebrengt. Er zullen morgen niet minder jobs zijn dan vandaag. Maar de jobs zullen wel anders zijn: digitaler, met hogere vereiste. Indien we een aantrekkelijke regio willen blijven voor investeerders, en tegelijk vermijden dat er een ‘competentiekloof’ ontstaat tussen arbeidsvraag en werkzoekenden, dan moeten we daar nu werk van maken.

(Didier De Wever)

0
0
0
s2smodern

Vraag tijdig de (reis)documenten aan die u nodig heeft tijdens de kerstvakantie

Reispapieren.jpg

Tijdens de eindejaarsperiode gelden aangepaste openingsuren voor de loketten van de Dienst Burgerzaken. Als u in die periode naar het buitenland reist, doet u er goed aan tijdig uw aanvraag voor de nodige reis- en identiteitsdocumenten in te dienen.
Reispas

Wie van plan is om in de periode tussen kerstdag en nieuwjaar (van maandag 25 december 2017 tot en met dinsdag 2 januari 2018) op reis te vertrekken naar een land waarvoor een reispas is vereist, doet er goed aan de aanvraag voor een nieuwe reispas zo vlug mogelijk persoonlijk in te dienen in het Administratief Centrum Zuid, Dienst Burgerzaken – Loket Rijden, Reizen en Verkiezingen (1e verdieping.), W. Wilsonplein 1, 9000 Gent of in een van de dienstencentra van de Dienst Burgerzaken.

De aanvraag moet ten laatste op vrijdag 15 december 2017 gebeuren in de gewone procedure (84 euro), of ten laatste op woensdag 20 december 2017 (voor 15 uur) in de veel duurdere spoedprocedure (259 euro). De prijzen zijn geldig tot 31 december 2017. Bij een latere aanvraag (zowel in de gewone als in de spoedprocedure) zal de reispas ten vroegste beschikbaar zijn vanaf woensdag 3 januari 2018.
Kids-ID

Kinderen onder de twaalf jaar die tijdens de komende kerstvakantie op reis vertrekken naar een land waarvoor geen reispas vereist is, hebben een Kids-ID nodig. Een van de ouders doet de aanvraag best zo vlug mogelijk, samen met het kind, in het Administratief Centrum Zuid, Dienst Burgerzaken –  Loket Identiteit (gelijkvloers), W. Wilsonplein 1, 9000 Gent of in een van de dienstencentra. De periode voor het opmaken van een Kids-ID kan oplopen tot 20 werkdagen. Voor de aanvraag brengt u een recente, gelijkende pasfoto mee en zeven euro.
Elektronische identiteitskaart (eID)

In bepaalde landen en door verschillende reisagentschappen worden elektronische identiteitskaarten enkel aanvaard als ze op het ogenblik van de reis nog een bepaalde periode geldig zijn. Wie op reis vertrekt, controleert dus best de geldigheid van zijn huidige eID en informeert naar de geldigheidsvoorwaarden voor de eID. Vraag indien nodig tijdig een nieuwe kaart aan. Doorgaans ontvangt u een drietal weken na de aanvraag van uw nieuwe identiteitskaart uw codes per post. Met die codes kan u uw identiteitskaart komen afhalen en activeren.

Indien u toch sneller een eID of een Kids-ID nodig hebt, kan u in het Administratief Centrum Zuid een dringende aanvraag doen (90 euro en aflevering na drie werkdagen bij een aanvraag voor 12.30 uur of vier werkdagen bij een aanvraag na 12.30 uur) of een zeer dringende aanvraag (140 euro en aflevering na 2 werkdagen bij een aanvraag voor 12.30 uur of 3 werkdagen bij een aanvraag na 12.30 uur).

Een overzicht van de verplichte reisdocumenten per land vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
Dienstregeling tijdens de kerstperiode

Enkel op woensdag 27 en vrijdag 29 december 2017 zijn de loketten Identiteit, Verhuizen, Uittreksels, Rijden, Reizen, Geboorte, Huwen en Samenwonen, Overlijden en Migratie open, van 9 tot 12.30 uur. Op zaterdag 30 december kan u bij de loketten terecht na afspraak van 9 tot 12.30 uur.

Op woensdag 27 en vrijdag 29 december 2017 zijn ook de dienstencentra Gentbrugge, Nieuw Gent, Sint-Amandsberg & Wondelgem open van 9 tot 12.30 uur. De andere dienstencentra zijn gesloten tijdens de kerstperiode.

Voor meer inlichtingen kan men terecht in Dienst Burgerzaken, Administratief Centrum Zuid of in een dienstencentrum van de Dienst Burgerzaken.

Informatie: Joachim Van Schoors, Dienst Burgerzaken, tel. 09 266 84 71,
e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(Didier De Wever)

0
0
0
s2smodern

Neuzen museum opgedoekt!

Neuzen-museum.jpg

De zogenaamde neuzenoorlog, een aanvankelijk verbaal en later ook fysiek geschil tussen twee Gentse neusjesverkopers aan de Groentemarkt, liep soms uit de hand.
Uiteindelijk en na wederzijdse pesterijen en uitspraken kreeg Carl Demeestere verbod uit het stadhuis om nog in het Groentenmarkt kraam te verkopen. Creatief zoals Carl is wist hij een leegstaand pand op de Hoogpoort te huren waar hij  gedurende een maand zijn keurrijke cuberdons zou slijten en zijn verhaal zou doen over het ”conflict”.  Na één weekeinde heeft Carl zijn kraam moeten opbergen omdat de eigenaar een einde maakte aan de toelating om er te staan. Carl maakt zich sterk om een mobiel neuzen kraam te lanceren of de Gentse binnen wateren op te zoeken om vandaar zijn lekkers te slijten. Zoals men in Gent zegt “een wind in een fles”, een opgeklopte situatie, maar hoe een dubbeltje kan rollen of hoe een neusje kan krullen.

(Artikel en Foto: Jean Buyle)

0
0
0
s2smodern

Werken Sassekaai starten op maandag 8 januari 2018

Sassekaai-Gent.jpg

De Stad Gent, Farys en Aquafin starten op 8 januari 2018 met de heraanleg van de Sassekaai. De straat krijgt een nieuwe rijweg, nieuwe tramsporen en een nieuw rioleringsstelsel. De nieuwe tramsporen liggen verder verwijderd van de huizen.

In de Sassekaai komt een nieuwe rijweg in uitgewassen beton met nieuwe tramsporen. Anders dan in de huidige situatie komen de sporen verder van de huizen te liggen. Bijkomend zullen de sporen uitgerust zijn met de nieuwste technieken om mogelijke overlast voor de aangrenzende woningen zoveel mogelijk te beperken.
Brede voetpaden en parkeerstroken

Aan de kant van de huizen voorziet de Stad een breed voetpad van ongeveer twee meter. Tussen het voetpad en de rijweg komt een parkeerstrook in kasseien.
Ingrijpende nutswerken

Voor de eigenlijke uitvoering van de werken werden ondertussen ingrijpende nutswerken succesvol uitgevoerd.
Mobiliteit

Door de werken aan de Sassekaai werd tramlijn 4 vanaf 6 november 2016 gesplitst.

    Deel 1: Gent UZ – Muide (eindhalte Tolpoort)

    Deel 2: Muide (tijdelijke eindhalte in de Voormuide) – Gentbrugge Moscou.

Meer info: stad Gent mobiliteit en openbare werken

(Didier De Wever)

0
0
0
s2smodern

Warme buurtevenementen in de Gentse wijken

Warme-buurtevenementen.jpg

Tussen half december 2017 en begin februari 2018 organiseren bewonersgroepen, buurtwerkers en wijkpartners warme buurtevenementen in verschillende Gentse wijken. Op die manier wensen buren elkaar en hun bezoekers een fijn en inspirerend burenjaar.

De Dienst Ontmoeten en Verbinden van de Stad Gent nodigt alle Gentenaren uit om deel te nemen aan de buurtevenementen in de verschillende wijken. Door mee te doen aan deze initiatieven leren buren elkaar (beter) kennen en versterken ze hun onderlinge contacten. Het programma van alle warme buurtevenementen is terug te vinden op de website van de Stad Gent.

Overzicht van de warme buurtevenementen

Dampoort: Warm Winterontbijt op zaterdag 16 december 2017 van 9 tot 12 uur in Buurtcentrum Dampoort, Doornakkerstraat 54 en in het OCMW, Wittemolenstraat 89, Sint-Amandsberg

Sluizeken-Tolhuis-Ham: Warm Winterfeest op zaterdag 16 december 2017 van 16 tot 20 uur in Buurtcentrum Sluizeken, Godshuishammeke 20, Gent


Brugse Poort-Malem: nieuwjaarsevenementen

Nieuwjaarsbrunch op zaterdag 6 januari 2018 van 10 tot 13 uur in Buurtcentrum Brugse Poort, Kokerstraat 36 (Kokerpark), Gent

Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 19 januari 2018 van 15.30 tot 18.30 uur op het Fonteineplein, Gent


Muide-Meulestede-Afrikalaan: nieuwjaarsreceptie op zaterdag 13 januari 2018 van 11 tot 14 uur in De Buurtloods, Patrijsstraat 10, Gent


Gentbrugge: nieuwjaarsreceptie op zaterdag 13 januari 2018 van 17.30 tot 20 uur in Buurtcentrum Gentbrugge, E. Hullebroeckplein 1, Gent


Bloemekenswijk: nieuwjaarsreceptie op vrijdag 19 januari 2018 van 18 tot 20 uur in Buurtcentrum Bloemekenswijk, Frans Van Ryhovelaan 119, Gent


Ledeberg-Moscou: nieuwjaarsreceptie op zaterdag 20 januari 2018 van 16 tot 19 uur in Parochiezaal, Ledebergplein 21, Ledeberg


Nieuw Gent-Steenakker: nieuwjaarsontbijt op zondag 21 januari 2018 van 9 tot 12 uur in Buurtcentrum Nieuw Gent en Welzijnsbureau Nieuw Gent, Rerum-Novarumplein, Gent


Macharius-Heirnis: nieuwjaarsreceptie op zodag 21 januari 2018 van 11 tot 14 uur in Buurtcentrum Macharius, Tarbotstraat 61A, Gent


Rabot-Blaisantvest: nieuwjaarsreceptie op zaterdag 27 januari 2018 van 9 tot 12 uur in Buurtcentrum Rabot, Jozef II-straat 104-106, Gent


Bernadette: nieuwjaarsreceptie op zaterdag 27 januari 2018 van 14 tot 17 uur in het Sleutelbloempark, Sint-Amandsberg


Rooigem: nieuwjaarsreceptie op zondag 28 januari 2018 van 11 tot 13 uur in Buurtcentrum Rooigem, Linnenstraat 27, Gent


Watersportbaan: nieuwjaarsactiviteit op vrijdag 2 februari 2018 van 14.30 tot 19 uur in Open Huis Watersportbaan, Verenigde Natieslaan 2, Gent  


Informatie: Kristel De Maeseneire, Dienst Ontmoeten en Verbinden, tel. 09 266 55 50 , e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(Didier De Wever)


0
0
0
s2smodern