Cultuur In Beeld zoekt medewerkers om mee te helpen om ons cultureel patrimonium in beeld te brengen.
Schrijft u graag over wat er te doen is in ons Vlaanderen? Dan is dit mogelijk uw ding.
U komt terecht in een leuk team.. Interesse? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maatschappelijk

Plaatsnaamgeving in Gent: gemeenteraad legt reeks nieuwe straatnamen vast

282642-browse-9c32c2-large-1528718035.jpg

Op 23 april 2018 heeft de Gentse gemeenteraad een reeks nieuwe straatnamen voor het Gentse grondgebied vastgelegd. Het gaat onder meer om een straatnaamwijziging aan de Gasmeterlaan in Gent, een nieuwe naam voor een groenzone in Ledeberg, en de namen voor twee nieuwe aftakkingen naar de Nekkersputstraat binnen het nieuwbouwproject 'Park Bourgoyen'.

 

 

 

Gilbert Temmermanplein, Gilbert Temmermanpad en Gilbert Temmermandoorgang

Voor de straatnaamwijziging van het Kraaienbolleplein, Kraaienbollepad en Kraaienbolledoorgang op de site gelegen aan de Elsstraat en de Gasmeterlaan te Gent werden de namen Gilbert Temmermanplein, Gilbert Temmermanpad en Gilbert Temmermandoorgang definitief vastgelegd.

 

Gilbert Temmerman, Gents politicus en oud-burgemeester van Gent, werd geboren in Gent op 25 februari 1928 en overleed in Oudenaarde op 19 januari 2012. Temmerman was van 1958 tot 1994 gemeenteraadslid van Gent, waar hij van 1971 tot 1976 schepen en van 1989 tot 1994 burgemeester was. Als burgemeester realiseerde hij veel op vlak van cultuur (afwerking van de Minard, van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg op het Sint-Baafsplein, de Opera enzovoort), de strijd tegen racisme (realisatie van de buurt-contact-comités, oprichting van een vzw Basiseducatie voor de coördinatie van initiatieven die cursussen Nederlands geven, aanleg van groene zones en buurtpleinen, organisatie van speelpleinwerking, enzovoort), en leefmilieu (hij hervormde de EGW, de 'Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten' van de Stad Gent tot een echt gemeenschapsbedrijf, en verwezenlijkte de realisatie van gasverwarming wat toen een enorm winstpunt was voor het milieu).

 

Van 1971 tot 1989 zetelde hij tevens voor het arrondissement Gent-Eeklo in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de periode december 1971 - oktober 1980, als gevolg van het toen bestaande dubbelmandaat, ook in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, die op 7 december 1971 werd geïnstalleerd. Vanaf 21 oktober 1980 tot april 1989 was hij lid van de Vlaamse Raad, de opvolger van de Cultuurraad en de voorloper van het huidige Vlaams Parlement. Gilbert Temmerman werd in 1992 benoemd tot minister van Staat.

Standaertsite

Voor de groenzone (buurtpark) met sociale ontmoetingsruimtes tussen de Hoveniersstraat en de Hilarius Bertolfstraat te Ledeberg werd de naam 'Standaertsite' definitief vastgelegd. Tijdens een participatietraject aangaande de nieuwe invulling van de Standaertsite kwam bij de burgers de algemene vraag naar behoud van benaming Standaertsite. De locatie van de groenzone (buurtpark) met sociale ontmoetingsruimtes heeft een verleden waar naam en herkenbaarheid aan verbonden is. De brandweer voorziet geen problemen als de extensie 'site' zou gebruikt worden bij de nieuwe plaatsnaam.

 

Albert Schweitzerstraat, Charlotte Despardstraat en Gatti de Gamondstraat

Voor de doortrekking van de reeds bestaande Albert Schweitzerstraat en voor de twee nieuwe aftakkingen naar de Nekkersputstraat binnen het nieuwbouwproject 'Park Bourgoyen' te Gent werden de namen 'Albert Schweitzerstraat', 'Charlotte Despardstraat' en 'Gatti de Gamondstraat' definitief vastgelegd. De bestaande Albert Schweitzerstraat kan vanuit het standpunt van huisnummering doorgetrokken worden. Voor de twee nieuwe aftakkingen naar de Nekkersputstraat zijn aparte namen wel wenselijk aangezien voor beide straten eenrichtingsverkeer wordt voorzien.

 

De naam van de eerste nieuwe aftakking is 'Charlotte Despardstraat'. Charlotte Despard (15 juni 1844 - 10 november 1939) was een Ierse schrijfster en voorvechtster voor vrouwenrechten (suffragette). Na de dood van haar man (in 1890, toen zij 46 jaar oud was) zette zij zich in voor de armoedebestrijding in Londen. Ze zette haar tijd en geld in voor de armen van Battersea. Ze was ook een overtuigde pacifiste, ageerde tegen de Boerenoorlog en was militante voor vrede tijdens de Eerste Wereldoorlog (The Women's Peace Crusade). Ze streed voor stemrecht voor vrouwen in Groot-Brittannië met geweldloze acties. Despard was een actief lid van de Labour Party. In 1918 werd ze met 33% van de stemmen verkozen als Labour-kandidate voor de regio Battersea North. Ze bleef tot op hoge leeftijd actief, onder andere als antifacistische activiste tijdens de jaren 30.

 

De naam van de tweede nieuwe aftakking is 'Gatti de Gamondstraat'. Isabelle Gatti de Gamond (Parijs, 28 juli 1839 - 11 oktober 1905) was een pionier voor vrouwenrechten in België. Ze was een Belgische feministe en stichtte middelbare scholen voor meisjes in Brussel. Onder andere Marie Popelin slaagde er door haar scholen in een carrière uit te bouwen als eerste advocate (cf. Marie Popelinkaai in Ledeberg). Om de lengte van de straatnaam te beperken, werd beslist de plaatsnaam te beperken tot haar familienaam. Gatti is de familienaam van haar vader, Gamond de familienaam van haar moeder.

Alijt Bakehof

Alijt Bake (13 december 1415 - 18 oktober 1455) was een Nederlandse priorin en de eerste vrouwelijke schrijver van een autobiografie in de Nederlandse taal. Zij trad op 25-jarige leeftijd in in het regularissenklooster Galilea te Gent, horende bij het klooster van de Moderne Devotie in Windesheim. Ze nam haar opdracht ernstig want reeds in 1445 werd ze priorin van het klooster. Vanaf dan schreef ze meer en meer mystiek gerichte teksten, die voornamelijk stichtend bedoeld waren. Zo beschrijft ze hoe haar medezusters via klassieke elementen als meditatie, lijden en deemoed, tot een pure levensvorm kunnen komen.

 

In de periode 1451-1452 werkte ze aan haar autobiografie. Ze was er dan van overtuigd destijds de juiste keuze te hebben gemaakt door in Galilea te blijven. Ze beschrijft hoe ze een meditatieve weg vond die normaliter enkel maar door 'sterke mannen' is te bewandelen. Bovendien richtten andere kloosters van de orde zich in die periode naar het Gentse religieuze leefmodel. Haar succes is ook af te leiden uit de omvang van haar literaire productie: weinig vrouwen kregen het in die tijd voor elkaar een dergelijke hoeveelheid mystieke teksten te schrijven. In 1455 viel ze echter in ongenade. Na een visitatie van de Windesheimse hoogwaardigheidsbekleders aan het klooster besloten haar oversten om haar af te zetten. De reden hiervoor is niet eenduidig te verklaren maar veel is zonder meer te wijten aan de literaire bevlogenheid van deze Gentse priorin. Nog datzelfde jaar vaardigde het Kapittel van Windesheim een schrijfverbod uit dat vrouwen het recht ontzegde over hun eigen religieuze ervaringen te schrijven. Alijt Bake werd verbannen naar een klooster in Antwerpen van waaruit ze nog een Brief uit de ballingschap schreef.

 

Jozef Schellstraat, Marthe Versichelenstraat, Bertha De Vriesestraat, Suzanne Tassierstraat & Frieda Saeysstraat

Voor de nieuwe wegenis aan de Bovenschelde, de R4 en de E40 binnen het project bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde werden de namen 'Jozef Schellstraat', 'Marthe Versichelenstraat', 'Bertha De Vriesestraat', 'Suzanne Tassierstraat' en 'Frieda Saeysstraat' definitief vastgelegd.

 

Jozef Schell werd geboren in 1935 en studeerde microbiologie in Gent. Van 1967 tot 1995 was hij professor aan de Gentse universiteit en richtte hij het Labo voor Algemene Genetica op. Hij was een pionier van de moderne biotechnologie. Hij overleed in 2003. Jozef Schell, voormalig directeur aan het Max-Planck-Instituut (Keulen) was internationaal erkend als een van de grondleggers van de technieken voor het genetisch manipuleren van planten. In de jaren 70 en 80 onderzochten Schell en Marc Van Montagu in hun lab aan de Gentse universiteit hoe de bacterie Agrobacterium tumefaciens erin slaagt haar genen in de cellen van planten binnen te sluizen. Samen ontwikkelden de vorsers een techniek om erfelijk materiaal in een plantengenoom in te brengen, door deze bacterie als 'taxi' te gebruiken. Dankzij deze nieuwe techniek, is men erin geslaagd het genoom van een hele reeks planten kunstmatig te wijzigen. Professor Schell genoot internationale waardering voor zijn baanbrekend onderzoek en viel meermaals in de prijzen. In 1998 kreeg hij samen met Montagu de 'International Japan Prize' van de Japanse Stichting voor Wetenschap en Technologie, voor hun onderzoek op het domein van plantenbiotechnologie: een prestigieuze onderscheiding die ook wel eens de 'Japanse Nobelprijs' wordt genoemd.

 

Marthe Versichelen (meisjesnaam Marthe Terryn) werd geboren in 1917 en overleed in 2015. Het was in die jaren gebruikelijk dat een vrouw bij haar huwelijk de familienaam van haar echtgenoot gebruikte, vandaar dat ze bekend werd als Marthe Versichelen. Marthe Versichelen was de eerste vrouw aan de universiteit van Gent die erin slaagde om door te stoten tot het gewoon hoogleraarschap. Dit in 1965, het jaar dat België ook zijn eerste vrouwelijke minister had. Als professor speelde Marthe Versichelen een rol bij de introductie en uitbouw van het vakgebied sociologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Als vrouw werkte ze zich dus op in een toen nog volledig door mannen gedomineerde universitaire biotoop.

 

Bertha De Vriese werd geboren in 1877 en is de eerste vrouw die afstudeert aan de Gentse universiteit als doctor in de geneeskunde en de eerste vrouwelijke onderzoekster aan de UGent. Haar afgietsels van de bloedvaten van de hersenstam behoren bij de topstukken uit de anatomische collectie van de universiteit. Ze dateren uit haar tijd aan het Anatomisch Instituut en vormden de basis van haar baanbrekend onderzoek dat tot op vandaag wordt geciteerd als standaardwerk. Ze overleed in 1958.

 

Suzanne Tassier werd geboren in 1898 en was historica en een van de eerste vrouwelijke hoogleraren in België. Suzanne Tassier schreef ondermeer 'Les démocrates belges de 1789' wat nog steeds beschouwd wordt als een standaardwerk. Ze is overleden in 1956. In 1919 begon Suzanne Tassier haar studies aan de Vrije Universiteit Brussel (ULB) waar ze geschiedenis studeerde. Haar thesis 'L’origine et l’évolution du Vonckisme' zorgde ervoor dat ze haar doctoraatstitel behaalde in 1923. In 1948 werd ze officieel aangesteld als hoogleraar aan de ULB. Suzanne Tassier stimuleerde actief het wetenschappelijk onderzoek van vrouwen.

 

Frieda Saeys werd geboren in 1948 en was een Belgische hoogleraar in de communicatiewetenschappen aan de faculteit Sociale en Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze profileerde zich onder meer op het gebied van genderstudies en diversiteitsstudies. In 1985 werd zij benoemd tot voltijds docent in de faculteit Rechtsgeleerdheid. Vanaf 1 oktober 1992 was zij overgeplaatst naar de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en toegevoegd aan de vakgroep Communicatiewetenschappen. Aan de laatstgenoemde faculteit werd zij in 2000 benoemd tot hoogleraar. In 2002 volgde haar benoeming tot gewoon hoogleraar. Ze is overleden in 2007.

Didier De Wever
0
0
0
s2smodern

Marc Reynebeau start Twittergevecht tussen Antwerpen en Gent

282327-20180604_Vondelingregister_IMG_5248-bcfd20-large-1528209349.jpg

In aanloop naar Internationale Archiefdag (9 juni) gingen de steden Antwerpen en Gent met elkaar een gevecht aan op Twitter.

Aanleiding was een tweet van historicus en journalist Marc Reynebeau: "Morgen is het Internationale #Archiefdag. Als #Gent en #Antwerpen met hun archieven ten strijde trokken, wie zou dan winnen? #IAD2018" De strijd is vriendschappelijk, maar dat weerhoudt hen niet om het groot geschut boven te halen: naast UNESCO werelderfgoed komen er ook olifanten en vlammen aan te pas.

 

Antwerpen haalde als eerste uit: “Wij bewaren 28 km papieren en 99,8 TB digitaal archief. Dat zijn maar liefst 15.428.117 digitale bestanden! Overtref dat maar eens!” Gent repliceerde even later fijntjes met “Overtreffende trap … want wij hebben het oudste stuk. Een charter uit 1178 over de vrije doorgang voor Gentse schippers op de Rijn in Keulen. Toen jullie nog een boerendorp waren, deden wij al aan internationale handel.”

Internationale Archiefdag?

De ICA (International Council on Archives) startte dit initiatief  om het grote publiek en de beleidsmakers bewust te maken van het belang, de rol en de waarde van archieven. Zo werd 9 juni, de dag waarop de Internationale Archiefraad onder de auspiciën  van de UNESCO werd opgericht, Internationale Archiefdag. Sinds 2009 vieren archieven wereldwijd deze dag en zetten hun werk in de kijker.

'Voor velen zijn archieven onbekend terrein, terwijl ze eigenlijk een schat aan informatie en erfgoed bevatten.'

In Vlaanderen bundelen archieven hun krachten via de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD). “Archieven zijn een belangrijke schakel in onze maatschappij, ze staan garant voor betrouwbaarheid van overheidsinformatie, bewaken ons erfgoed en vormen een toetssteen voor de democratie”, aldus Willem Vanneste (voorzitter Sectie Archief VVBAD). “Voor velen zijn archieven onbekend terrein, terwijl ze eigenlijk een schat aan informatie en erfgoed bevatten.”

Sinds 1 januari 2017 vormen het Stadsarchief Gent en OCMW-archief Gent samen Archief Gent. Ontdek alles over de werking en collectie.
 
 
Didier De Wever
0
0
0
s2smodern

Start bouw parkeergarage Ledeberg

282243-LedebergParking-431aae-large-1528183896.jpg

In Ledeberg komt er een nieuwe parkeergarage. De werken starten in de week van 4 juni 2018.

 
 
 
 

Het parkeergebouw ligt aan de afrit van de E17, vlakbij een tramhalte van lijn 4. De parking is goed voor 500 parkeerplaatsen. Aan zes parkeerplaatsen komt er een oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Dat aantal kan in de toekomst nog opgetrokken worden.

 

In het gebouw komt er ook een afgesloten fietsenstalling voor 40 fietsen. Parkeerders kunnen er zo vlot overstappen op de fiets om hun traject in Gent verder te zetten. Ook het aantal fietsparkeerplaatsen kan nog worden uitgebreid. In het parkeergebouw wordt er verder ook publiek sanitair voorzien.

 

Werfzone en verkeer

De werf wordt ingericht vanaf maandag 4 juni 2018. Het einde van de werken is voorzien op 30 november 2019. Op de plaats waar het parkeergebouw komt, ligt nu een kleine parking. Die kan sinds maandag 4 juni niet meer gebruikt worden. Verder zal er tijdens de bouw van de parkeergarage relatief weinig hinder zijn. Het materiaal, de werfwagens en de werfkeet komen binnen het bouwterrein.

 

Enkel voor laden en lossen wordt een deel van de parkeerstrook langs de Hundelgemsesteenweg ingenomen. De bushalte blijft op dezelfde plaats en de Hundelgemsesteenweg blijft open in beide richtingen.

 

Het ontwerp (zie afbeelding) is van Haerynck Vanmeirhaeghe architecten & L.U.S.T. architecten uit Gent.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Jong & Wijs Prijs voor een kindvriendelijke stad

282247-20170331_00392_JW-prijs2017_facebook_header_851x315-4bd114-large-1528188440.jpg

Elke dag zetten heel wat mensen, scholen, verenigingen en bedrijven zich in om van Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken. De Stad Gent wil die inzet graag extra in de verf zetten en organiseert daarom voor het derde jaar op rij de Jong & Wijs Prijs. De prijs wordt toegekend aan wie zich op een inspirerende en bijzondere manier inzet voor kinderen en/of jongeren in de Gentse samenleving.

Word jij één van de winnaars?

Er zijn drie categorieën: een voor minderjarigen (-18), een voor volwassenen en een voor organisaties. De winnaars worden aangeduid door een jury, die voor de helft uit jongeren zal bestaan. De winnaars van de juryprijzen ontvangen een geldprijs van 750 euro, die moet worden ingezet voor de verdere uitbouw van het initiatief waarvoor de winnaar werd genomineerd of voor een gelijkaardig initiatief ten voordele van kinderen/jongeren.

Ook het publiek kan zijn favoriet kiezen: de jury maakt een selectie van tien voorstellen die op de website Jong & Wijs wordt gepubliceerd, waaruit de Gentenaar vervolgens kan kiezen voor zijn favoriete kandidaat. Voor de publieksprijs wordt een waardebon van 500 euro voorzien.

Nomineer jouw kandidaat

Iemand (of jezelf) nomineren voor de Jong & Wijs Prijs kan tot en met 31 juli 2018 via een webformulier op deze website. Je kan ook een papieren versie ophalen en binnenbrengen bij de Jeugddienst.

'Het is niet alleen het stadsbestuur dat Gent kindvriendelijk maakt, het zijn vooral de Gentenaars zelf. Horecazaken die zorgen voor een babyspot, jongeren die zich in hun vrije tijd inzetten om kinderen uit de buurt de tijd van hun leven te bezorgen. Tal van grote en kleine initiatieven van Gentenaars zélf zorgen voor een kindvriendelijke stad. Om dat in de verf te zetten, reiken we de Jong & Wijs prijs uit.'

Winnaars 2017

Vorig jaar waren de leerlingen uit het vierde middelbaar van het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius de winnaar in de categorie -18.  Ze maakten een infomap voor jonge nieuwkomers en een mobiel infopunt met een levensgrote en interactieve stadskaart op het Woodrow Wilsonplein, waar Gentenaars hun solidariteit konden uitdrukken voor nieuwkomers.

 

Matthias Geers was de winnaar in de categorie volwassenen. Hij engageert zich als animator binnen Kazou, de vakantiewerking van de Christelijke Mutualiteiten, bij FOS Open Scouting en jeugdhuis Klub 32. vzw Mais Quelle Chanson, een gratis multicultuur kinderkoor uit Ledeberg, was de winnende organisatie. Met meer dan 1.000 stemmen koos de Gentenaar voor Saskia Van Nieuwenhove. Zij kreeg de publieksprijs voor haar ontembare inzet voor de rechten van kinderen in precaire situaties.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Basisschool De Triangel verbindt de buurt met Radio Triangèle op Urgent.fm

282337-Radio-Triangle---20180220_102645-6c4062-large-1528213071.jpg

Op vrijdag 8 maart om 13 uur laten de leerlingen van basisschool De Triangel de wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham op reis gaan in eigen land. Tijdens het Hijack-uurtje van Radio Urgent.fm trekken de leerlingen naar diverse locaties in de wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham om samen te luisteren naar Radio Triangèle.

 

 

 

 

Radio Triangèle op Urgent.fm

Het volledige schooljaar stond op basisschool De Triangel in het teken van één jaarthema: ‘Op reis in eigen land’. Binnen dit thema maakten de leerlingen drie podcasts, waarvan op vrijdag 8 juni één podcast live zal worden uitgezonden op de Gentse studentenradio Urgent.fm (105.3 fm). Met deze uitzending van ‘Radio Triangèle’ betrekt de school ook de buurt. Leerlingen zullen verschillende locaties bezoeken om samen met de buurtbewoners naar de podcast te luisteren.

'Op reis in eigen land' in wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham

Elk jaar opnieuw kiest basisschool De Triangel één jaarthema uit. Aangezien de school een bonte mix aan leerlingen telt, viel de keuze dit jaar op een ‘reis in eigen land’. Tijdens de finale projectweek, waarin alle gewone lessen wegvielen en plaats maakten voor diverse workshops, stelden de leerlingen drie thematische podcasts samen over cultuur, sport en eten. Elke workshop (vb. experimenteren met muziek, radio maken, Belpop, poëzie, luisterspel,…) bestond uit vier sessies en stond in het teken van één van deze drie podcasts. Als slotevent zendt Urgent één podcast uit tijdens haar Hijack-uurtje op vrijdagnamiddag 8 juni om 13 uur.

 

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, trekken de leerlingen naar heel diverse locaties in de wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham en enkele andere locaties vlakbij. Hieronder een overzicht:

  • AZ Sint-Lucas - Campus Volkskliniek
  • Rusthuis Domino
  • Dok
  • Kapsalon Sevilay
  • Rusthuis Thuishaven
  • Brandweer
  • Stadshal
  • De Tuin van Kina
  • De Krook
  • Zwembad Van Eyck

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Op ontdekkingstocht door Sint-Amandsberg met het nieuwe erfgoedwandelplan

279972-cover-638249-large-1526282116.jpg

Op zondag 10 juni 2018 verschijnt het nieuwe gratis erfgoedwandelplan 'Een half dagske Sint-Amandsberg'. De route biedt iedereen die Sint-Amandsberg wat beter wil leren kennen een frisse blik op de onderbelichte, maar daarom niet minder beminde Gentse deelgemeente. Ideaal voor wie deze zomer op zoek is naar een bijzonder uitje dichtbij huis.

 

 

 

Sint-Amandsberg in de schijnwerpers

Sint-Amandsberg staat bekend als een levendige Gentse deelgemeente, opgesplitst door de drie steenwegen die vanaf de Dampoort de stad uitlopen. Het is de thuis van vele ingeweken jonge gezinnen, een bruisende Turkse gemeenschap, en geboren en getogen locals. Achter het dagelijkse leven in deze dynamische woongemeente schuilt echter ook een rijke geschiedenis die de moeite waard is om te ontdekken. De Stad Gent besloot daarom in samenwerking met de vrijwilligers van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. Maurits Gysseling en Tina De Gendt het erfgoed van Sint-Amandsberg in de kijker te zetten met een nieuw, fris erfgoedwandelplan. De vormgeving gebeurde door Nicolas Marichal en Lukas Verstraete.

 

De kaart leidt wandelaars langs de belangrijkste monumenten, zoals het beroemde kerkhof Campo Santo, het prachtige begijnhof, verborgen groene oases en voormalige industriële sites. Elke stopplaats op de kaart wordt voorzien van een vleugje interessante geschiedenis, sappige verhalen en korte biografieën van de meeste bekende inwoners.

Ontdekkingstocht voor inwoners en bezoekers

De erfgoedwandelkaart richt zich enerzijds tot inwoners van Sint-Amandsberg die graag wat meer te weten willen komen over hun woonomgeving en het ontstaan ervan. Anderzijds is de route ook een ideaal uitje voor Gentenaren die graag op fiets-of busafstand op ontdekkingstocht gaan, of voor toeristen die op zoek zijn naar een alternatieve activiteit.

Sint-Amandsberg heeft meer te bieden dan alleen de mooiste begraafplaats en het leukste zwembad van de stad. Het is een levendige deelgemeente met een rijk verleden vol verborgen pareltjes. Trek er eens een half dagje op uit en ontdek Sint-Amandsberg!”

'Een half dagske Sint-Amandsberg' is de derde kaart in een nieuwe reeks erfgoedwandelplannen die vorig jaar opgestart werd met 'Een half dagske Mariakerke' en het 'Campo Santo - Een berg Gentse geschiedenis'. Later dit jaar volgen ook nog erfgoedwandelplannen voor Sint-Denijs-Westrem en Wondelgem. Meer info is terug te vinden op stad.gent/erfgoedwandelplannen.

Feestelijke inwandeling op zondag 10 juni

'Een half dagske Sint-Amandsberg' wordt feestelijk voorgesteld op zondag 10 juni om 10.45 uur met een concert van fanfare de Vette Pistons aan het Groot Begijnhof Sint Elisabeth, Jan Van Roomstraat, 9040 Sint-Amandsberg. Om 11 uur vertrekken vier korte, begeleide wandelingen die elk een deel van de totale erfgoedroute door Sint-Amandsberg coveren volgens vier thema's: het centrum, Turkse migratie, tijdelijke invullingen en archeologie. Alle wandelaars zijn nadien welkom op een receptie in de Begijnhofkerk.

Waar te verkrijgen?

Het erfgoedwandelplan 'Een half dagske Sint-Amandsberg' zal vanaf maandag 11 juni gratis te verkrijgen zijn in de Stadswinkel, het STAM, het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling, het Dienstencentrum van Sint-Amandsberg en in de Gentse bibliotheekfilialen.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern