Cultuur In Beeld zoekt medewerkers om mee te helpen om ons cultureel patrimonium in beeld te brengen.
Schrijft u graag over wat er te doen is in ons Vlaanderen? Dan is dit mogelijk uw ding.
U komt terecht in een leuk team.. Interesse? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maatschappelijk

Maandag 16.04.2018: de première van ‘A Play on Reality’.

A-Play-on-Reality2.jpeg

Productie Rune Timmerman, regie en concept Klaas De Roo.

Deze avond stond al lang gepland in het agenda. Zien hoe het was geworden.. we hebben voor een stuk het creatief proces (dat begon in 2017) gevolgd. In het revalidatiecentrum UZ leerden we de deelnemers aan dit project voor het eerst kennen. Zij hebben allemaal een fysieke beperking en protheses. Iedereen mocht meedoen, niemand had podiumervaring en sommigen hadden echt geen zin om op het podium te staan.
Maar ze stonden er! De verhalen die ze vertelden in de loop van het proces vonden hun plek in de performance. En het resultaat was een eerlijk, menselijk portret, open.. hard.. warm.. een beeld van het zijn, van steun, twijfel, verdriet, eenzaamheid en liefde.. vriendschap.. een band met het leven.. onvolmaakt qua uiterlijk.. en sterrenallure door de veerkracht, onderlinge tolerantie en veel respect.

A Play on Reality pakte vanaf het betreden van de zaal.. het publiek zocht niet onmiddellijk zijn plaats, iedereen bleef staan bij het podium.. en keek met gemengde gevoelens naar de protheses die er stonden.. apart.. bizar.. eenzaam en met herkenning.. ze behoorden aan.. iemand..

Nancy Gilliams, Ilse Verhaeghe, Krista Bracke, Rene Van Toor, Eddy De Visscher, Inge Blomme, Greet Borgenon, Jessy Croene, Hendrik Deneckere, Sofie Van de Voorde, Monique Vlaeminck.

A-Play-on-Reality1.jpegHet stuk over kwetsbaarheid, veerkracht, durf om zich naturel te tonen, lef om er te staan, de benadering was en is er één van liefde voor de mens. De performance barstte van het leven.. vol anekdotes hoe het was en het nu zijn. Alles was af.. de muziek.. de filmpjes, de teksten, de linken met bewegingen met of zonder prothese.

Applaus..  


Reporter Nadine Van Parys

0
0
0
s2smodern

Gent stelt als eerste stad in Vlaanderen 'soortenplan' op

277486-Slechtvalk-Sint-Baafskathedraal-38c9b0-large-1523453019.JPG

Gent speelt een belangrijke rol voor de natuur. De stad is belangrijk voor heel wat zeldzame planten en dieren en er zijn heel wat plekken in Gent waar veel van die soorten samen voorkomen. De Stad Gent maakte daarom een soortenplan op, als eerste stad in Vlaanderen. Het brengt de biodiversiteit van de stad in beeld. Met het soortenplan wil de Stad die plekken in beeld brengen en op termijn acties uitwerken om de biodiversiteit te behouden en te verbeteren.

 

 

Aanvullende acties voor het groenstructuurplan

Gent heeft een groenstructuurplan. Daarin staat hoe de Stad Gent de komende jaren een samenhangend netwerk van parken, bos en natuurgebieden wil uitbouwen. Niet alleen voor inwoners van de stad, maar ook voor verschillende dieren en planten. Het nieuwe soortenplan is een aanzet om te onderzoeken welke aanvullende acties voor die planten en dieren nodig zijn. De focus ligt niet alleen op acties voor specifieke soorten, maar ook op bepaalde plaatsen in Gent of soorten die we kunnen aantrekken. Zo kan de biodiversiteit behouden blijven of zelfs toenemen.

Wat is een soortenplan?

Zowel op Europees als op Vlaams en Oost-Vlaams niveau zijn er planten en dieren, die bedreigd zijn of bescherming verdienen. De bedreiging van soorten wordt per land samengevat in ‘Rode lijsten’, de zogeheten ‘prioritaire soorten’ om in de gaten te houden. Het soortenplan focust op soorten die in Gent nu voorkomen en waarvoor we iets extra moeten doen.

 Het Gentse soortenplan is ook een aanvulling op de Biologische Waarderingskaart. Waar de Biologische Waarderingskaart toont welke vegetaties er in heel Gent groeien, geeft het soortenplan nu een beeld van welke zeldzame planten en dieren daarin leven en welke van die ‘biotopen’ reeds een goede kwaliteit hebben.
 Meer dan 80 prioritaire soorten zijn belangrijk in en voor Gent, gaande van lieveheersbeestjes tot ijsvogels, maar ook de dwergspitsmuis, de rosse vleermuis, Duits viltkruid en muurplanten zoals bepaalde varensoorten horen daarbij.
 

Wat leren we uit het soortenplan?

Er zijn grote gebieden waar veel van die meer dan 80 soorten samen voorkomen. Daarnaast zijn er ook habitats of leefomgevingen die voor specifieke soorten belangrijk zijn en dus bijzonder waardevol.

 

Groenpolen en grotere groengebieden zijn hotspots

Gebieden waar veel dier- en plantensoorten zitten, vormen een hotspot. Hotspots met het grootste aantal soorten zijn -niet verwonderlijk- grotere natuurgebieden en groenpolen zoals de Gentbrugse Meersen, de Vinderhoutse Bossen of de Bourgoyen-Ossemeersen. Dat toont het belang van ‘ruimte’: hoe groter een gebied, hoe meer kans op soorten.  

'In de Bourgoyen komen veel vogelspotters aan hun trekken. Maar wist je dat er ook hazelwormen, moerassprinkhanen, dertienstippelige lieveheersbeestjes, watervleermuizen, hermelijnen en bunzingen leven?'

Misschien minder gekend in Gent, maar heel erg waardevol is het Kluizendok. Het is een groot, rustig, aaneengesloten gebied in de haven. Vroegere soorten uit landbouwgebied vonden er een refugium of plek waar ze nu voorkomen. Er komen hermelijnen voor, graspiepers en ringmussen, maar ook patrijzen en tweestippelige lieveheersbeestjes. Het is belangrijk en waardevol om dit gebied volwaardig te beheren voor de (tijdelijke) natuur en dat zo lang mogelijk te behouden. Bij het beheer van hotspots moet meer en meer rekening gehouden worden met de zeldzame soorten die er leven. Beheer moet hier zo goed mogelijk gebeuren in functie van de natuur. Bij hotspots met veel bedreigde planten en dieren, is er ook een grotere diversiteit aan algemene soorten. Die soorten kunnen dus mee profiteren van acties voor het behouden van de bedreigde soorten.

 

Specifieke habitats of biotopen verdienen ook aandacht

Gent telt daarnaast een aantal typische milieus. Je vindt ze meer dan elders in de stad. Die milieus vormen typische leefgebieden of habitats voor bepaalde soorten. Voor die planten en dieren is de stad dus een belangrijke brok natuur.

 Een mooi voorbeeld van een specifieke stedelijke habitat, zijn kaaimuren. Die komen in Gent veelvuldig voor. Een plant die er graag groeit is de blaasvaren. Het is een zeldzame soort, en een soort die veel in Gent voorkomt.  Een prioritaire soort voor Gent dus. Het is belangrijk kaaimuren als habitat goed te bewaren. Voor sommige varens duurt het 50 jaar voor ze groeien op muren, omdat er zich eerst een humuslaag moet vormen. Het is van belang dat de plaatsen waar ze voorkomen op een goede manier en tijdig beheerd worden. Dat houdt in: behoud van mossen, varens en andere kruidachtigen en het op tijd selectief verwijderen van ‘houtachtigen’ (bomen en struiken) die de muur doen barsten als ze uitgroeien. Zo wordt vermeden dat de muur moet gerestaureerd en hervoegd worden, wat niet helpt voor het behoud van varens. Ook in de Sint-Baafsabdij zijn er muren met ‘rijke’ muurvegetaties. Het is ook een bijzondere plek voor vleermuizen.

 Andere voorbeelden van stadsbiotopen in Gent zijn verlaten industriegebieden, spoorwegterreinen, kelders of daken van gebouwen. Het zijn plekken die vaak verlaten zijn en waar soorten met rust gelaten worden. Daardoor kunnen ze er goed gedijen. Vleermuizen leven bijvoorbeeld graag in kelders. Aan de spoorweginfrastructuur in de Farmanstraat komen boomkrekels, gegroefde veldsla, lieveheersbeestjes en slechtvalken voor. Ook oude bomen in parken zijn belangrijke habitats.

 Een laatste typisch en zeer belangrijk milieu van Gent zijn de meersen of natte valleigronden. Gent is ontstaan langs rivieren en daarlangs vinden we nog veel meersen. Denk maar aan de Bourgoyen-Ossemeersen, de Assels, de Keuzemeersen en de Sneppemeersen. Deze typische graslanden en moerassen trekken ook typische dieren en planten aan zoals het dertienstippelig en ongestippeld lieveheersbeestje, de dwergspitsmuis, de ratelaar, de ruwe bies, de blauwborst, het oranjetipje, de moerassprinkhaan en de watervleermuis.

 

Er zijn verschillende soorten acties nodig

Het soortenplan geeft ons een schat aan informatie. Die kunnen we inzetten om te zorgen voor nog meer natuur in Gent. Voor bepaalde soorten zijn concrete acties nodig: door maatregelen te nemen voor die soorten, verwachten we dat de totale soortenrijkdom of dus de biodiversiteit in Gent toeneemt. Naast acties voor specifieke soorten, moeten er ook algemene acties op stadsniveau ondernomen worden.

 

Acties voor specifieke soorten

Vleermuizen zijn een goed voorbeeld van dieren waar we nog veel voor kunnen doen. Het zijn heel kwetsbare dieren. Als je niet goed oplet, kan je meteen een hele kolonie uitroeien. Vleermuizen verplaatsen zich niet zomaar, maar wonen op specifieke plekken die dan nog verschillen in de winter en in de zomer. Zo overwinteren er veel in ijskelders of bunkers. In de zomer zitten er veel in zolders van oude huizen maar ook in holen in bomen.  Wie zo’n plek aantast, kan een kolonie zomaar tenietdoen. Slechtvalken, waarvan er al minstens vijf koppels in Gent te vinden zijn, kregen al extra aandacht in het verleden. Al de slechtvalken in Gent broeden in specifiek voor hen geplaatste nestkasten. Er werden al nestkasten geplaatst op een aantal geschikte plaatsen zoals de toren van de Sint-Baafskathedraal, het UZ, het Lovelinggebouw aan het Sint-Pietersstation en in de kanaalzone. En met succes: elk jaar leveren de nestkasten nieuwe jongen op.

 

Structurele acties

Voor sommige soorten kan op stadsniveau structureel iets gedaan worden. Veel dieren komen vaak om in het verkeer: muizen, bunzings en hermelijnen. Ecoducten kunnen hier soelaas bieden. Ze helpen dieren veilig drukke wegen oversteken. Maar we moeten in de eerste plaats ook bestaande verbindingen zoals bijvoorbeeld houtkanten behouden. Vleermuizen hebben dan weer baat bij lichtarme vliegroutes. Ook waterwegen en spoorwegbermen kunnen een rol spelen op stadsniveau en fungeren als verbinding, onder andere voor zoogdieren.

 

Ondersteunende acties

Niet alleen bij de Groendienst van de Stad Gent is gedegen soortenkennis aanwezig. Ook bij Natuurpunt en de JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) is dat het geval. Zij gaan actief op zoek naar soorten. Maar met de komst van digitale media zoals apps gaan ook meer ‘leken’ aan de slag. Er bestaan intussen al heel wat apps om soorten te herkennen. Waarnemingen.be is een laagdrempelig platform waar iedereen in Gent kan ingeven welke planten en dieren hij tegenkomt. Het is een platform dat goed gebruikt wordt en belangrijke info leverde voor het soortenplan.

'Gent wil de komende jaren het samenhangend netwerk van parken, bos en natuurgebieden verder uitbouwen. Met dit soortenplan, als eerste stad in Vlaanderen, zullen we aanvullende acties ondernemen voor meer natuur en meer biodiversiteit in Gent. Gentenaars kunnen meehelpen om planten en dieren die ze zien, in te geven op de website gent.waarnemingen.be .'

En nu?

 • Voor bepaalde soorten zal nu een actieplan uitgewerkt worden: door maatregelen te nemen voor die soorten, verwachten we dat de kwaliteit van de natuur weer toeneemt.
 • Het soortenplan is - samen met de Biologische Waarderingskaart - een middel om de kwaliteit van de natuur te monitoren. Zo wordt de Biologische Waarderingskaart elke vijf jaar geactualiseerd. Ook voor het soortenplan zal dat gebeuren.
 • Het soortenplan geeft ons informatie over de kwaliteit van onze groengebieden. Het levert ook input voor het groenstrucuurplan. Zo toont het bijvoorbeeld waar we moeten inzetten op verbinden van groengebieden, behouden en/of uitbreiden van groengebieden.
 

Gent is rijk aan natuur! Een stad speelt een heel eigen rol in het behoud van de biodiversiteit. Daar willen we ook in Gent verder aan werken.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

De Duitse Moselwijn ..

safe_image.jpg

Vroeger rangschikte men de Duitse Moselwijn onder de Mosel-Saar-Ruwer appellatie gelegen in het westelijk deel van Duitsland, tussen de Frans-Luxemburgse grens en de rivier de Rijn, ongeveer op de 50e breedtegraad. In het jaar 2008 veranderde de naam van dit wijngebied in Mosel.Deze prachtige meanderende rivier heet in Frankrijk Moselle, in Luxemburg Mussel en vanaf Perl in Duitsland Mosel. Bij Koblenz mondt hij uit in de Rijn. Het is het oudste wijngebied van Duitsland met in totaal ongeveer 9000 hectare wijngaarden die zich ook uitstrekken langs de zijrivieren Saar en Ruwer.

Bepalend voor de wijnbouw waren de Romeinen die zich vermengden met de Keltische populatie. Geschiedkundig onthouden we vooral de stichting van de stad Trier 17 voor Christus. Overal vindt men nog overblijfselen uit dit roemrijke verleden: villa’s en tempels, maar ook grote wijninstallaties met persen (de Romeinse pershuizen van Piesport, wijngoed van de Vereinigte Hospitien in Trier, wijngaardzonnewijzers aan de Moezel…).

Er heerst een zacht microklimaat. De wind aan de Moezel komt in hoofdzaak uit het zuidwesten. Zowel de rivier als de bodemstructuren (zandsteen, kwarts, kalk, rode mergel, leisteen…) slaan in gelijke mate overdag warmte op die ze ’s nachts terug afgeven. De steile hellingen langs de Moezel laten de zon bijna loodrecht op de druivenstokken instralen. Het loont de moeite om de Bremmer Calmont, de steilste wijngaard van heel Europa te bezoeken.

Aan de Obermosel tussen het Duits-Frans-Luxemburgse drielandenpunt en Konz waar de Saar in de Moezel uitmondt, domineren mosselkalk- en keuperbodems die een goede bodem bieden voor pinot’s en lokale elbling aanplanting. Van Schweich tot Koblenz is leisteen toonaangevend. Veel wijngaardnamen aan de Moezel eindigen op –lay. Ze geven daarmee aan dat de wijnstokken op leisteen staan. De leisteenbodems van de Mittel- en Untermosel zijn uiterst geschikt voor riesling aanplanting. De rieslingplant moet zich hier diep wortelen en onttrekt zo mineralen (o.a. vuursteen…) en finesse uit de schrale bodem. De moselriesling is dan ook kenmerkend voor zijn minerale elegantie, zijn speelse finesse en vaak zijn delicaat restzoet.

De belangrijkste druif is zonder twijfel de riesling welk voor 60% is aangeplant. De muller-thürgau die ook bekend staat onder de benaming rivaner staat op plaats twee. Het oude druivenras elbling wordt enkel maar verbouwd in het hoge Moezelwijngebied waar recentelijk meer en meer pinot blanc wordt aangeplant. Voor de rode wijnen beslaan de zeer populaire pinot noir en de dornfelder bijna 9% van de streek.

Aanplant

Ca 8900 ha
Aandeel witte wijn 91%

Belangrijkste druivenrassen

Riesling, müller-thurgau, elbling

Weetje

De tot op heden duurste verkoop van een wijngaard vond plaats in 1900 toen de burgemeester van Bernkastel 4300 vierkante meter van de wijngaard Doctor aan een zekere Carl Wegeler verkocht voor 100 goldmark per stok. Omgerekend naar huidige valuta was dit 6 à 700 euro per stok. De investering was niettemin lonend, want de Lage behoort tegenwoordig tot de beroemdste en beste wijngaarden van de streek. De opmerkelijke naam is te danken aan het feit dat in 1630 de zieke aartsbisschop Bohemund von Trier na een paar slokjes van de wijn verrassend herstelde. Als dank verleende hij de wijngaard de ‘doctortitel’.

Druivenkenmerken

 • Riesling: In de neus komen aroma’s van appel, citrus vruchten, perzik, honing, ananas en abrikoos. Deze zuivere fruitaroma’s in combinatie met een uniek spel van fruitzuren maken de riesling tot een van de edelste druivenrassen van deze wereld. Rieslings kunnen uitzonderlijk goed ouderen. Gerijpt laten ze vaak edele petroleumtoon waarnemen. Zware leembodems bewerken een citruskarakter, bontzandsteen zorgt voor een abrikozenaroma in de wijn, en leisteenbodems zorgen voor een uitgesproken minerale toets die soms aan vuursteen herinnert. Riesling laat zich in alle mogelijke varianten zien: als sekt, als lichte Kabinett, als verfijnde Spätlese of als kostbare Eiswein – evengoed droog, halfdroog of edelzoet.
 • Müller-Thurgau (Rivaner): Dit aan het begin van de 20e eeuw door professor Herman Müller uit het Zwitserse kanton Thurgau in Geisenheim ontwikkelde ras stond lange tijd te boek als een kruising uit riesling en silvaner (vandaar de naam rivaner). Dit is enige tijd geleden weerlegd door genetisch onderzoek. De ware ouders zijn de rassen riesling en madeleine royale. Het profiel: ongecompliceerd, gemakkelijk toegankelijk, milde zuurgraad en uitgesproken fruit met typische muskaattoets.
 • Elbling: Al sinds zo’n 2000 jaar in Europa te vinden en door de Romeinen waarschijnlijk vitis alba, witte druif, genoemd. Wordt tegenwoordig in Duitsland vrijwel alleen nog maar in de Moesel geteeld. Licht, fris zuur en parelend is het een ongecompliceerde wijn, waarvan ook opwindende sekt gemaakt wordt. Op warme zomerdagen is er nauwelijks iets dorstlessender denkbaar dan een droge Elbling.

Verslag/Tekst: Georges De Smaele

0
0
0
s2smodern

Stad Gent sensibiliseert hondenbaasjes en -liefhebbers met nieuwe campagne

277266-CAMP_HONDEN_liggend-5f9391-large-1523289467.jpg

'Aan de lijn en in de zak, iedereen op zijn gemak!' Met die nieuwe campagne wil de Stad Gent hondenbaasjes en -liefhebbers sensibiliseren om hun hond steeds aan de leiband te houden op het openbaar domein en om hondenpoep altijd op te ruimen. De politie en de Gemeenschapswachten houden meer toezicht, vooral in groengebieden, en gaan effectief over tot verbaliseren. Minstens twee poepzakjes bij de hand hebben is verplicht.

 

 

 

Samen met de bevolking is ook het aantal honden in Gent de laatste jaren flink gestegen. Het aantal geregistreerde honden is in tien jaar verdubbeld, Gent telt er nu 31.000. Al die honden moeten uiteraard uitgelaten worden.

Aan de lijn ...

In Gent zijn er daarom talrijke hondenvoorzieningen. Zo zijn er verschillende losloopweides waarin honden zich mogen uitleven, zonder leiband. Er zijn er intussen 23, waarvan twee tijdelijke. Aan de Yachtdreef, bij de Watersportbaan, is er zelfs een hondenzwemvijver met een droogloopweide. Op 16 april 2018 werd een gloednieuwe losloopweide geopend ter hoogte van Blaisantvest/Neuseplein. Later op het jaar komt er in het Bloemekenspark ook nog een losloopweide bij, wat het totaal op 24 brengt.

 

Op het openbaar domein is het echter verplicht om een hond aan de leiband te houden. De veiligheid en het welzijn van andere dieren en parkgebruikers, vooral kinderen, staan daarbij voorop. Loslopende honden lopen vaak naar grazers, met het risico aangevallen te worden of de kudde te verstoren. Dat brengt dan weer risico’s voor bezoekers met zich mee. Loslopende honden kunnen ook het natuurlijk evenwicht verstoren: in de broedperiode storen ze vogels, maar ook kleine dieren zoals konijnen worden opgeschrikt. Tegelijk appreciëren andere hondeneigenaars het als viervoeters zijn aangelijnd, in het belang van hun eigen hond.

… en in de zak

Naast losloopweides telt Gent ook meer dan 180 hondentoiletten -die vijf dagen per week gereinigd worden- en een kleine 3.000 afvalkorven. In een hondentoilet kunnen honden hun behoefte doen en baasjes het poepzakje achterlaten. Geen excuus dus om hondenpoep op straat of in de berm achter te laten.

 

Binnenkort verschijnen ook vijf hondenpoeppalen op Gents grondgebied. In de hondenpoeppaal mogen enkel poepzakjes gedeponeerd worden. Deksel open, hondenpoepzakje erin, deksel dicht. Zo eenvoudig is het gebruik ervan. Ze nemen weinig plaats in, zijn gebruiksvriendelijk en kunnen snel geleegd worden. In de Staakskenstraat  in Mariakerke, Charles Andrieslaan in Ekkergem en de Gebroeders De Smetstraat in het Rabot vervangt een hondenpaal een hondentoilet. Op andere plekken was er nog geen hondenvoorziening en wordt de hondenpoeppaal geïntroduceerd. Dat is het geval in de Gontrodestraat/Priesterstraat in Ledeberg en de Zinniastraat in de Brugse Poort.

 

Waarom hondenpoep opruimen? Hondenpoep is niet alleen vies, het bevat vaak ontwormingsmiddelen die levensbedreigend zijn voor veel insecten in groengebieden, of bacteriën die bij de mens zelfs tot blindheid kunnen leiden. Niet-ontwormde honden kunnen daarnaast drager zijn van bepaalde parasieten. Die kunnen overgedragen worden op runderen, wat voor het begrazingsbeheer in grotere groengebieden zoals de Gentbrugse Meersen nadelig kan zijn. Runderen in natuurgebieden mogen niet ontwormd worden om natuurwaarden te beschermen. Besmetting moet dan ook maximaal vermeden worden.

Verhoogd toezicht

Goede afspraken maken goede vrienden. De Gemeenschapswacht houdt daarom verhoogd toezicht en gaat onder andere op pad in de Gentbrugse Meersen, de Bourgoyen-Ossemeersen en het Parkbos. De eerste maand sensibiliseren Gemeenschapswachters nog. Vanaf 15 mei 2018 zullen ze ook effectief GAS-boetes van 60 euro uitschrijven aan baasjes die hun hond niet aan de leiband houden of hondenpoep niet opruimen. Minstens twee poepzakjes bij de hand hebben is verplicht.

Campagne en meer info

Alle info van de nieuwe campagne is na te lezen in een folder die kan afgehaald worden in de GentinfoPunten, dienstencentra en bibliotheken. Bij de GentinfoPunten kunnen hondenbaasjes tegelijk een gratis kokertje met poepzakjes afhalen (zolang de voorraad strekt). Er komen ook affiches op verschillende plaatsen in Gent om baasjes en hondenwandelaars te wijzen op opruim- en aanlijnplicht.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Benefietloop voor Emilie Leus

Lopen-voor-emilie.jpg

Op 11 november 2009 veranderde voor de familie, de naasten en de kenniskring van Emilie hun leven voor altijd.
 Emilie Leus (18) werd toen het slachtoffer van een tragisch verkeersongeval te Oosterzele, waarbij ook twee van haar medestudenten, Laetitia (18) en Lauren (17), het leven lieten. Het ongeval was te wijten aan een jongeman die de controle over zijn wagen verloor na een nachtje fuiven en overdreven alcoholverbruik.

Emilie overleed op 13 november 2009.
In het najaar van 2010, ongeveer 1 jaar na het overlijden van Emilie, groeide bij haar ouders het idee om de vrienden van Emilie samen te brengen en iets te organiseren ten voordele van het Fonds Emilie Leus. Zo ontstond het “jeugdcomité” uit een twintigtal enthousiaste vrienden en vriendinnen van Emilie. Enkele sessies brainstorming later, was het duidelijk dat er een dag zou georganiseerd worden zoals Emilie die graag zou hebben: gezellig eten met vrienden en familie, sporten en muziek. Op de editie 2018 was het dringen in Drongen. De dag van de Benefietloop was heel succesvol, het hele evenement was een topper van gezelligheid…
Er werd tijd gemaakt voor te praten, stil te staan, te genieten, zoals Emilie het zo gaarne had. Er was er een barbecue,  fanfare, schmink voor de kinderen en het gevoel van vrienden voor elkaar.. voor altijd..

Het sportieve doel werd ruimschoots overschreden: 13.649 kilometer. ‘Een stuk boven de verwachte 9000 kilometer’ zegt vader Vincent Leus.
De benefietloop is een initiatief van het Fonds Emilie Leus, dat zich inzet voor een drastische daling van het aantal zware verkeersongevallen.
Info: www.fondsemilieleus.be


Er is de mogelijkheid zich in te schrijven op de nieuwsbrief.

 

Reporter Nadine Van Parys

Fotoslideshow:

0
0
0
s2smodern

Stad Gent ontvangt internationale gastspreker over Place branding als afsluiter voor het Interactive Cities programma

277228-38330842032_c676918539_o-c7e2fe-large-1523279761.jpg

Op dinsdag 17 april 2018 organiseert de Stad Gent het slotevent van het Europese URBACT-project ‘Interactive Cities’ in het STAM. Op dat event wordt het eindresultaat van het project kort voorgesteld, gevolgd door een key note rond place branding door de internationale spreker Pärtel Peeter-Pere. Het event past binnen de economische stadsmarketingstrategie die de Stad Gent aan het uitrollen is.

 

De Stad Gent ging binnen het Europees project Interactive Cities (mei 2016 – april 2018) op zoek naar hoe digitale media kunnen ingezet worden als instrument voor economische stadsmarketing. De Stad werkte daarvoor samen met een groep lokale stakeholders. De focus lag op digitale media als deel van een geïntegreerde communicatie- en marketingstrategie met een mix van online en offline instrumenten. Het resultaat van dat project werd een Lokaal Actieplan waarin doelstellingen zijn uitgeschreven en gelinkt worden aan acties op korte, middellange en lange termijn. Op dinsdag 17 april 2018 wordt dat plan kort voorgesteld, gevolgd door een key note over place branding.

 Digitale media als instrument voor economische stadsmarketing

Het project Interactive Cities tracht een antwoord te bieden op de vraag naar nieuwe, digitale strategieën en instrumenten voor economische stadsmarketing vanuit het speerpunten- en acquisitiebeleid van de Stad Gent. Naast een algemeen economisch beleid voert de Stad Gent een economisch speerpuntenbeleid. Men focust voornamelijk op de volgende speerpunten en clusters: Biotechnologie, ICT / Digitale economie, Creatieve economie, Cleantech / circulaire economie, Gezondheidszorg, Nieuwe Materialen en Retail. Daarin werkt de Stad Gent verdiepend en toekomstgericht, met grote aandacht voor innovatie en implementatie ervan, focus op (toekomstige) sterktes van Gent, het werken volgens het smart quadruple helix model en de positionering in een internationale context.

 Om die rollen op een innovatieve manier waar te maken, zocht en zoekt de Stad Gent naar nieuwe, digitale strategieën en instrumenten, die toelaten om economische stadsmarketing op een meer effectieve en community- gebaseerde wijze aan te pakken.

Niet enkel de Stad Gent als stadsorganisatie maar alle economische actoren en stakeholders zijn immers -potentiële- city marketeers en ambassadeurs. Ze beschikken samen over de visie en overtuiging maar ook over de content en de data om een gemeenschappelijk en gedeeld verhaal over Gent te schrijven. Dat past perfect in de Gentse visie op de slimme stad: 'a smart city needs smart citizens to be truly inclusive, innovative and sustainable'.

 

Place branding

Op het event wordt een key note gegeven over 'Contemporary Place Branding' door de internationale spreker Pärtel Peeter-Pere van Future Place Leadership. Dat Scandinavische bedrijf heeft wereldwijde ervaring in het (economisch) positioneren van plaatsen en steden. Want elke stad heeft een merkreputatie. Steeds meer steden willen zichtbaarder worden om zo meer talent, investeerders en toeristen aan te trekken. Het verbeteren van het imago van de stad is een uitdaging aangezien er zoveel verschillende mensen en stakeholders betrokken zijn. Dankzij de key note krijgt de Stad Gent zicht op succesvolle voorbeelden en best practices, hoe deze hun economische stadsmarketing hebben uitgebouwd, om zo de eigen, Gentse strategie naar een hoger niveau te tillen.

'Dit urbact Interactive Cities project is bijzonder waardevol. Gent is een veelzijdige stad met grote troeven. Een krachtdadige en consequente aanpak inzake economische citymarketing is dan ook cruciaal: Gent staat op de kaart als ‘city of people’ en we moeten op die manier verder innoveren om oplossingen te bieden voor maatschappelijke noden. Economische spelers vinden in Gent een coherent verhaal, dat biedt hen perspectieven om voor Gent te blijven kiezen als plek om te investeren.'

 

Interactive Cities

Interactive Cities is een Europees URBACT-project en liep van mei 2016 tot april 2018. Samen met negen andere steden ging Gent op zoek naar hoe digitale media en ‘user generated content’ nuttig kunnen zijn voor de bewoners van de stad, voor beter stedelijk bestuur, burgerparticipatie en economische groei. Binnen Interactive Cities zijn drie subthema’s vastgelegd waar de verschillende steden op werkten. Die thema’s zijn communicatie rond:

 1. Toeristische promotie (Genua - Italië (de lead partner), Varna - Bulgarije, Alba Iulia - Roemenië)
 2. Stedelijke vernieuwing (Lissabon – Portugal, Murcia- Spanje, Tartu – Estland, Palermo - Sicilië)
 3. Economische promotie (Stad Gent, SemaEst Parijs – Frankrijk, EDC Debrecen – Hongarije)
 

Eigen aan een URBACT-project is dat er naast het partnerschap met de verschillende steden en de samenwerking tussen verschillende diensten van die steden, er ook steeds een Lokale Actiegroep wordt samengesteld (Urbact Local Group – ULG) bestaande uit relevante stakeholders. Bij Interactive Cities is de Gentse ULG groep opgebouwd uit bedrijven/mensen die expertise hebben in (het technische aspect van) digitale media en/of marketingcommunicatie.

 

URBACT is het Europese subsidieprogramma voor geïntegreerde stedelijke ontwikkeling. De Stad Gent was betrokken bij het project EUniverCities en is lead partner in Refill (tijdelijke invulling) en Stay Tuned! (terugdringen vroegtijdig schoolverlaten).

 

Praktisch

Locatie: Zaal Hert van Maria, STAM, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

 • 11.30 uur: Ontvangst en broodjeslunch
 • 12.15 uur: Opening door schepen van Innovatie Christophe Peeters
 • 12.25 uur: Voorstel Lokaal Actieplan
 • 12.45 uur: Key note 'Contemporary place branding'
 • 13.45 tpt 14.30 uur: Netwerkmoment met koffie en taart

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern