Cultuur In Beeld zoekt medewerkers om mee te helpen om ons cultureel patrimonium in beeld te brengen.
Schrijft u graag over wat er te doen is in ons Vlaanderen? Dan is dit mogelijk uw ding.
U komt terecht in een leuk team.. Interesse? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maatschappelijk

Sporthal te Oostakker wordt gerenoveerd.

Sporthal Wolfput (Wolfputstraat 92, Oostakker) werd gebouwd in 1976 en kende tot op vandaag een heel drukke bezetting van vooral scholen en clubs. Door het intensieve gebruik en de verouderde technische installaties was een grondige renovatie noodzakelijk. De investering van 1.220.000 euro draagt bij aan de energie-efficiëntie en de toegankelijkheid van de sporthal. In een tweede fase zal ook de groenzone rond de sporthal worden heraangelegd.

SH-Wolfput.jpg

De renovatie omvat een volledig nieuwe inkomhal, aangepast sanitair voor personen met een beperking en twee extra openbare douches die gebruikt kunnen worden door wie in de omgeving van de sporthal gaat sporten. Ook de personeelsruimte werd volledig vernieuwd en beschikt nu over kleedkamers en een douche.
De technische installaties werden vervangen, inclusief aangepaste sturingen. Dit omvat nieuwe luchtbehandelingsinstallaties, nieuwe verwarmingsketels, LED-verlichting, hergebruik van regenwater voor onder andere de toiletten, het plaatsen van een zonneboiler met zonnecollectoren en de vervanging van de bestaande lift. Deze aanpassingen zorgen voor een forse daling van het energieverbruik.
'Gent heeft veel kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. Het onderhoud daarvan is belangrijk en brengt een kost met zich mee: de helft van de investeringen in sportinfrastructuur, zo'n 15 miljoen euro, vloeien deze legislatuur naar renovatie. Energie-efficiëntie en toegankelijkheid zijn daarbij belangrijke criteria. Ook sporthal Neptunus kreeg recent geleden een grondige opknapbeurt: nieuw en aangepast sanitair, LED verlichting en vernieuwing van de cafetaria. In sporthal Bourgoyen en zwembad Rooigem is het buitenschrijnwerk volledig vernieuwd met super isolerende beglazing.'

De gevelbekleding is vervangen door geïsoleerde panelen die voldoen aan de meest recente isolatienormen. Ook door deze ingreep daalt het energieverbruik. De nieuwe façade zorgt daarnaast voor een esthetische opwaardering van de sporthal.
De parking van de sporthal was in slechte staat, bij regenweer met wateroverlast tot gevolg. De heraanleg van de parking houdt rekening met aangepaste regenwaterafvoer. Bij de heraanleg van de Wolfputstraat werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het afvalwater aan te sluiten op de gescheiden openbare riolering.

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_oktober2017_Wolfput-sporthal-buitenkant.jpg

Naast de heraanleg van de parking, werd een pad met stapstenen aangelegd van de parking van de sporthal rechtstreeks naar de Reynaertschool om gedeeld gebruik mogelijk te maken. Een 20-tal parkeerplaatsen zullen tijdens de schooluren gebruikt worden door het personeel van de Reynaertschool, die de kost van het pad draagt.

De renovatiewerken aan Sporthal Wolfput werden uitgevoerd door Chris Vuylsteke Aannemingen uit Meulebeke voor een bedrag van 1.220.000 euro. Farys volgde de werken op in opdracht van de Stad Gent

In een tweede fase zal de groenzone rond de Sporthal Wolfput heraangelegd worden. Er komen 4 speeltoestellen in hout, zitbanken, een picknicktafel, een polyvalent terrein van 28 op 26 meter met boarding, outdoor fitnesstoestellen en 3 freerunning parcours. In het najaar van 2017 stelt Farys een ontwerper aan, oplevering is voorzien in de zomer van 2018.

(Didier De Wever)

0
0
0
s2smodern

Keurt Gent havenfusie met Zeeland goed?

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_oktober2017_260814-Beeld-bij-persbericht-09.10-ca8a3e-large-1507300042.JPG

Orangisme in de praktijk. De Gentse haven in Vlaanderen en Zeeland Seaports in Nederland kunnen fusioneren als alle spelers de fusie goedkeuren. In Gent krijgt de gemeenteraad eind oktober 2017 het laatste woord. Eerst bespreekt een commissie uitgebreid het dossier.

Het Gentse college van burgemeester en schepenen heeft op donderdag 28 september als hoofdaandeelhouder de fusieovereenkomst tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports reeds goedgekeurd. Maar de definitieve beslissing komt de gemeenteraad toe. Fluiten ze havenschepen Mathias Declercq terug of mag hij zijn werk verderzetten?

Al decennia lang ligt een verregaande samenwerking met de havens van Terneuzen en Vlissingen op tafel. Sinds de zomer van 2016 kwam dit in een stroomversnelling. Op vraag van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports voerde het bureau McKinsey een studie uit waaruit bleek dat een fusie tussen beide havenbedrijven een haalbare kaart is.

Op 7 november 2016 ondertekenden beide havenbedrijven in het Gentse stadhuis een intentieverklaring in aanwezigheid van minister-president Geert Bourgeois, de Nederlandse minister-president Mark Rutte en de beide vakministers Ben Weyts en Melanie Schulz van Haegen.

Meer jobs en welvaart. Een fusie kan zorgen voor extra toegevoegde waarde, meer jobs en welvaart in het eengemaakte havengebied. Als de nieuwe nummer 3 in Europa inzake toegevoegde waarde en de nummer 10 inzake tonnage via zeevaart zijn beide havens minder afhankelijk en kwetsbaar en staan ze zo sterker in onderhandelingen met grotere investeerders. Dit vergroot dan weer de naamsbekendheid van de havenregio én van de bedrijven. Ook de werking van het nieuwe ééngemaakte havenbedrijf kan verder professionaliseren en specialiseren, wat een betere dienstverlening voor de bedrijven betekent.

Gelijkwaardigheid als basis. Een fusie op basis van gelijkwaardigheid, dat leggen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports in een fusieovereenkomst aan de gemeenteraad voor. Met een gelijke waardering van beide havenbedrijven vormen ze samen een bedrijf met een waarde van zowat 1 miljard euro. Elk havenbedrijf heeft hierbij zijn sterktes. Het eigen vermogen en kapitaal van het Havenbedrijf Gent is groter dan dat van de Zeeuwen, maar omgekeerd geldt dat niet voor de operationele winst. De maritieme overslag via zeevaart is voor beide havenbedrijf haast gelijk. De omzet is dan weer groter bij Zeeland Seaports. Dit laatste is onder meer van tel om de schuld verder af te bouwen. De Zeeuwse aandeelhouders blijven trouwens ook borg staan voor de historische schulden. Het Havenbedrijf Gent brengt dan weer meer personeel in.

fb-visual-default.jpg

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen (zie foto boven) en de sanering van de voormalige fosforfabriek Thermphos vormden voor respectievelijk Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent twee mogelijke obstakels. Voor beide is er echter een mechanisme van compensaties uitgewerkt mocht er een meerkost zijn bij de bouw van de sluis of de sanering van de fabriek. Zo wordt de gelijkwaardigheid van de waardering niet aangetast.
 
Gent behoudt zijn haven. De grensoverschrijdende fusiehaven krijgt de vorm van een Europese vennootschap als holding voor de twee huidige havenbedrijven. Die zullen hun eigen aandelen voor die van de Europese vennootschap inruilen. De havenbedrijven houden zo hun eigen activa in bezit (terreinen, gebouwen en infrastructuur). De Gentenaar betaalt op deze wijze dus niet voor de fusie. Beide bedrijven blijven steeds verantwoordelijk voor publieke taken als het onderhoud van wegen in het havengebied, begeleiding van de scheepvaart en de veiligheid in de haven.
 
Gent in de kijker. De maatschappelijke zetel van het gefuseerde havenbedrijf komt in het Nederlandse Sas van Gent, in het midden van het ééngemaakte havengebied. Het Huis van de Vrije Schippers (het toekomstige Havenhuis, zie foto onder) aan de Gentse Graslei zal worden gebruikt als kantoor. Cultuur in Beeld schreef hier reeds over. Het wordt de locatie voor de internationale uitstraling van de fusiehaven wat past in de Gentse ‘city marketing’. Aangezien beide havenbedrijven juridisch blijven bestaan, zullen beide in hun land dus belastingen betalen.
 
Nieuwe naam op 8 december. De raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent keurde begin september unaniem, meerderheid én oppositie, de fusieovereenkomst goed. Na de goedkeuring van de fusieovereenkomst door de Gentse gemeenteraad en de overige zeven gemeente- en provincieraden wordt de nieuwe naam van het ééngemaakte grensoverschrijdende havengebied en het fusiebedrijf bekendgemaakt. Op vrijdag 8 december is dat. De naam van Koning Willem I doet in de wandelgangen de ronde.
(stAs)
 
b_800_600_0_00_images_artikelfotos_oktober2017_f2.jpeg
 
 
0
0
0
s2smodern

NOOIT MEER NUMERUS CLAUSUS NA 2018 VOOR LOSSE GROEPEN.

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_oktober2017_peper-en-zaat-oilsjt.jpg

De Losse Groepen van Aalst Carnaval, het peper en zout zoals ze in de ajuinenstad genoemd worden, en een macht binnen de macht, zijn hoopvol door de afgesrpoken stoetmaatregelen. 

De Losse Groepen aangesloten bij het "Charterelle", hun vakbond zeg maar, hielden op vrijdag 6 oktober 2017 in de Graaf van Egmont een bijzondere algemene vergadering. Hieronder vindt u de besluiten van de vergadering.

Stoet 2018. De leden waren bijzonder kritisch voor de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om bij
de inschrijvingen voor de carnavalstoet van 2018 een numerus clausus in te voeren. Die maatregel houdt in dat alleen losse en vaste groepen die in 2017 waren ingeschreven, worden toegelaten tot de stoet. 
Nieuwe groepen worden niet meer toegelaten, groepen die stoppen of een jaartje overslaan worden niet vervangen.

Op een vergadering in juni tussen het Schepencollege en vertegenwoordigers van het Feestcomité, Carnavalist Tot In De Kist (vaste groepen) en de Losse Groepen van het Charterelle werd daarover een beslissing getroffen. De vertegenwoordigers van de losse groepen hebben daarvan akte genomen en aanvaardden toen het besluit van de numerus clausus voor één jaar te gedogen.

De leden van het Charterelle gaven op 6 oktober, weliswaar met lange tanden, bij meerderheid hun woordvoerders het vertrouwen voor de gedoogde éénjarige numerus clausus 2018. De leden waren kritisch hoopvol omdat op die vergadering, op voorstel van hun woordvoerders, ook tot een gestructureerd overleg tussen alle betrokkenen werd beslist. Dat overleg ging van start eind september.

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_oktober2017_Losse-Groepen-2009.JPG

Daar werden al afspraken gemaakt over maatregelen die een vlotte stoet zullen mogelijk maken:

- Effectieve toepassing van het stoetreglement door geïnformeerde toezichthouders
- Beperking en striktere controle van de tijd van doortocht van elke groep over de Grote Markt
-Technische controle op vitale onderdelen van de wagen(tje)s (trekhaken, dissels, ...)
- Controle op de wendbaarheid van de wagen(tje)s (vermijden vastrijden, ...)
- Inkrimping van de tijd ingenomen door het “officiële” gedeelte van de stoet
- Vooraf gedefinieerde meetcriteria die een degelijke evaluatie van de voortgang van de stoet mogelijk maken

Bij een tweede stemming werd unaniem beslist dat er wat de Losse van het Charterelle betreft, nà 2018 geen sprake meer kan zijn van een numerus clausus voor losse groepen. De dynamiek van de losse groepen verschilt immers sterk van de dynamiek van de vaste groepen. Een numerus clausus knijpt op enkele jaren de losse groepen dood door gebrek aan nieuw en jong bloed. Dat
kunnen de Losse van het Charterelle niet toestaan.

(stAs)

logo520.png

 

0
0
0
s2smodern

Open Huis Patershol Gent werd vernieuwd.

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_oktober2017_DSC_3411-1024x591.jpg

In Gent zijn er 23 Open Huizen. Een Open Huis is een ontmoetingsplaats voor 55-plussers. De Open Huizen bieden mensen kansen om zich te ontplooien, om actief te blijven en om zich nuttig te maken. Vrijwilligers geven samen vorm aan het Open Huis. Elk Open Huis heeft dus een eigen aanpak, sfeer, cultuur en draagkracht.

Zo heeft het unieke Patershol ook zijn Open Huis. Iedereen is er welkom voor een babbeltje en een drankje. Open elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 17u30. Er is elke week wel een of andere extra activiteit. De aankondigingen zijn te raadplegen in “het glazen bakske” aan de poort op het Kaatsspelplein, waar het Open Huis zich bevindt. Deze week wordt het Open Huis officieel heropent door de stad.

Elk Open Huis legt eigen accenten maar staat garant voor een gevarieerd aanbod: petanquen, kaarten, biljarten, dansen, genieten van een maaltijd, meedoen aan een quiz, op daguitstap gaan, …

Ook deelnemen aan een kookworkshop, oefenen met een smartphone, luisteren naar reiservaringen of een muziekoptreden bijwonen, behoren tot de mogelijkheden. Of pik eens een toelichting over energiebesparend isoleren of een infomoment over valpreventie mee. 

Partner in en voor de buurt. De Open Huizen zijn partners in de buurt en organiseren of ondersteunen initiatieven samen met andere buurtpartners zoals het buurtwerk, de Dekenij, de buurtscholen ... In een aantal Open Huizen is ook een antennewerking van een Lokaal Dienstencentrum. Verenigingen en particulieren die op zoek zijn naar een locatie kunnen gebruik maken van de infrastructuur van een Open Huis.

De Gentse Open Huizen : https://stad.gent/openingsuren-adressen/open-huizen

(stAs)

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_oktober2017_IMG_5998-1.jpg

0
0
0
s2smodern

Steenmarters worden stadsbewoners.

steenmarter-bijt-in-leidingen.jpeg

De steenmarter is de laatste tien jaar aan een heuse comeback bezig in Oost-Vlaanderen en daar zijn ook in de steden de gevolgen van te merken. Een steenmarternest op een zolder, doodgebeten kippen in stadstuintjes. We raken er maar beter aan gewend volgens Natuurpunt. 

Een vos, die een kip komt pakken in het midden van de stad? Nee, een steenmarter, verzekeren specialisten. 

Natuurpunt bevestigt dat er steenmarters leven in verstedelijkt gebied. “Een vrij nieuw fenomeen dat je tien jaar geleden niet voor mogelijk achtte”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt. “Steenmarters, een grote martersoort die ongeveer even groot is als een kat, was in ons land zeer zeldzaam geworden. De steenmarters die er waren veroorzaakten weinig overlast en waren vrij schuchter. Tien jaar geleden zijn er steenmarters uit Duitsland naar ons land beginnen komen en die staan erom bekend veel minder schrik te hebben van mensen. In Duitsland hebben ze er al langer last mee, onder meer omdat ze kabels van je auto doorbijten. Weet je dat Duitse automerken extra bescherming rond de kabels van hun auto’s hebben aangebracht speciaal voor de steenmarters? Het zijn die dieren die nu ook bij ons geen schrik hebben van het contact met mensen”, zegt De Baere.

Steenmarter_paspoort_Vilda_LR-300x214.jpg

De steenmarters hebben lef, ze maken zelfs hun nest in huizen. ”Onlangs kregen we een oproep. Bleek dat er steenmarters hun nest hadden gemaakt in de zolder van een woning. Op zich heb je daar weinig last van, een steenmarter leeft ’s nachts en slaapt overdag. Maar als er jongen komen, kan dat wel lawaaierig worden. Ze laten hun uitwerpselen ook altijd op dezelfde plek achter, dat begint na een tijdje te stinken. Het blijft een beschermde diersoort, dus het enige wat je mag doen is ze proberen weg te jagen, bijvoorbeeld door de radio luide muziek te laten spelen. Dan vertrekken ze. Ze buiten houden is eigenlijk opdracht nummer één. Dat betekent dat je alle gaten moet dichtmaken. En dan bedoelen we echt alle gaten, want een steenmarter mag dan wel even groot zijn als een kat, ze wriemelen zich door een opening van vijf op vijf centimeter”, zegt Rik.

Kippen in een kippenhok met een opening van vijf op vijf lopen dus gevaar. “Een hok waar een vos niet inkomt, daar kan de steenmarter vaak wel in. Ze pakken inderdaad ook kippen, maar ook muizen, ratten, duiven, katteneten dat blijft staan en soms eens een appel. Als je enkele tuinen naast elkaar hebt staan met wat beschutting en wat fruit, dan is dat genoeg ruimte voor een steenmarter om te overleven. Exacte cijfers hebben we niet, maar in Aalst centrum moeten er tientallen steenmarters rondlopen.”

Verschil met boommarter. De steenmarter kan verward worden met de zeldzame boommarter, maar die begeeft zich minder vaak in de buurt van de mens. Een opvallend verschil tussen de boom- en steenmarter is de bef. Die is meestal wit bij steenmarter en geel bij boommarter, maar niet altijd. Een steenmarter heeft wel altijd een bleke ondervacht terwijl die bij een boommarter donker is. Het algemene uitzicht van een steenmarter oogt daardoor bleker. De neuspunt van de steenmarter is ook meestal vleeskleurig terwijl die bij boommarter doorgaans zwart is. Tot slot staan de oren bij de steenmarter wat verder uiteen.

bron: persgroep

(CIB)

martes-fiona_knip-300x251.jpg

0
0
0
s2smodern

Gentse studentenverenigingen ondertekenden doopdecreet.

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_oktober2017_259897-doopdecreet-b64728-original-1506929357.jpg

Op woensdag 4 oktober 2017 ondertekenden verschillende studentenverenigingen het Gentse doopdecreet voor het academiejaar 2017-2018. Via deze symbolische daad verklaren ze zich akkoord met het decreet en de afspraken die het bevat. De studentenverenigingen konden zich ook inschrijven voor verschillende vormingen.

De Stad Gent als regisseur. De Stad Gent heeft in de uitwerking en naleving van het doopdecreet een coördinerende, bemiddelende en sturende rol tussen de verschillende betrokkenen: onderwijsinstellingen, studentenpopulatie, Gentenaars en de verschillende diensten en actoren betrokken bij de onderwijswereld.
 
Elk academiejaar werkt de Stad Gent samen met de overkoepelende organisaties van de studentenverenigingen om de dopen in goede banen te leiden. Dankzij het doopdecreet en de doorgedreven controle door de bestuursleden van de studentenverenigingen is het aantal klachten over dopen de laatste jaren erg gedaald.
 
'Het doopdecreet bevat afspraken over wat wel en niet kan tijdens een doop. Op die manier worden al te grote excessen vermeden. Het decreet is ook een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen stadsbestuur en studenten. De studenten schreven zelf mee aan het reglement waardoor het reglement ook gedragen wordt door de studentenclubs.' aldus schepen De Decruynaere.
(stAs)
0
0
0
s2smodern